DANH SÁCH NHÂN DÂN NHẬN GÓI HỖ TRỢ BỔ SUNG LẦN 2 - ĐỢT 3 - NGÀY 22/10/2021

TRƯỜNG HỢP PHÁT HIỆN CÁ NHÂN GIAN DỐI, GIA ĐÌNH KHÔNG THẬT SỰ KHÓ KHĂN, ĐỀ NGHỊ NHÂN DÂN BÁO NGAY CHO UBND PHƯỜNG 6 ĐỂ XỬ LÝ.

SỐ ĐIỆN THOẠI HOTLINE ĐƯỜNG DÂY NÓNG (VỪA LÀ ZALO) CỦA UBND PHƯỜNG 6: 0888.914243

return to top