DANH SÁCH NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐANG THỰC TẾ CÓ MẶT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6 NHẬN GÓI HỖ TRỢ ĐỢT 3

return to top