70 thanh lap

Hiến pháp 2013

Luật Đất Đai

Khách21
Thành viên0
Hôm nay258
24h qua2544
Tổng truy cập1514181
Your IP52.55.186.225

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUỐC PHÒNG AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHƯỜNG 6                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 92/BC-UBND                             Phường 6, ngày 01 tháng 06 năm 2015          

                  

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội,

Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm 2015 và

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

 
   

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 116-NQ/ĐU ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 72 khoá XII về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2015; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân phường 6 về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh và điều hành ngân sách phường năm 2015.

Dưới sự lãnh đạo tập trung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cấp ủy-Ban Điều hành Khu phố, Tổ dân phố đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực đạt kết quả như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND PHƯỜNG

1. Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của Ủy ban nhân dân phường về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh và điều hành ngân sách phường năm 2015 và  Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND phường về ban hành Chương trình công tác năm 2015; xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt tổ dân phố quý I năm 2015. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, Đảng bộ quận lần thứ XI và kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác 19/5. Tổ chức lễ phát động thực hiện công trình “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn” 2015.

2. Xây dựng và triển khai các kế hoạch trọng tâm như: kế hoạch tổ chức hoạt động, chăm lo và bảo vệ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015; kế hoạch kiểm tra VSATTP; kế hoạch kiểm tra các nhóm trẻ mầm non và nhóm trẻ tư thục; kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường, giải tỏa điểm buôn bán tự phát và kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội; kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y, kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2015; kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015; kế hoạch triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường; kế hoạch nâng chuẩn và giảm hộ nghèo năm 2015, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2015; kế hoạch  tổ chức hội thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo bộ Luật Dân sự, kế hoạch thực hiện quản lý nhà  nước về thanh niên năm 2015,...

3. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân và chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 đến các đối tượng chính sách, dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Tết vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn; Tết đến với mọi người, mọi nhà”.

4. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, Ban điều hành các khu phố tổ chức các hoạt động động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ năm 2015. Ban Chỉ huy Công an phối hợp Quân sự thực hiện tấn công trấn áp tội phạm tăng cường tuần tra chốt chặm bám nắm địa bàn đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

5. Hoạt động điều hành, quản lý của UBND phường trong các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa- Xã hội, An ninh – Quốc phòng... được đảm bảo và duy trì thường xuyên và liên tục. Trong 6 tháng đầu năm, đã ban hành: 151 Quyết định, 56 Kế hoạch, 84 Báo cáo, 24 Thông báo, 106 Công văn, 01 Tờ trình để kịp thời điều hành các mặt công tác cụ thể và đột xuất phát sinh diễn ra trên địa bàn phường.

II. KINH TẾ - ĐÔ THỊ:

1. Thu chi ngân sách:

Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách phường là 3.271.515.539 đồng đạt 43% chỉ tiêu pháp lệnh trong đó thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 50.061.000 đồng, đạt 12% chỉ tiêu, thu thuế môn bài là 140.000.000 đồng, đạt 74% chỉ tiêu; thu phí, lệ phí 171.835.000/254.000.000 đạt 67,65% chỉ tiêu, chi ngân sách phường là 2.787.491.493 đồng đạt 36,7% so với dự toán giao.

2. Quản lý Kinh tế, môi trường:

Trên toàn phường hiện có 449 doanh nghiệp và 334 hộ kinh doanh. Từ đầu năm đến nay UBND phường đã giải quyết đơn ngưng kinh doanh của 05 hộ, giải quyết 01 hồ sơ đăng ký kinh doanh và 01 hồ sơ gia hạn. Thực hiện rà soát các hộ kinh doanh, qua đó bổ sung 110 trường hợp hộ kinh doanh mới chuyển về chi cục thuế để xem xét quản lý về thuế. Phối hợp lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp kinh doanh thuốc lá và 01 trường hợp buôn bán mỹ phẩm không có nguồn gốc. Phối hợp lập biên bản đề nghị 01 cơ sở hàn sắt, 01 cơ sở phun sơn, 01 cơ sở cắt kiếng và 01 công ty kinh doanh vật liệu xây dựng khắc phục tình trạng hoạt động gây ảnh hưởng môi trường.

Triển khai thông báo đến Khu phố, Tổ dân phố và các hộ kinh doanh hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2015. Ra quân chốt chặn, xử lý và kiểm soát tình hình buôn bán gia cầm trên địa bàn, đặc biệt là khu vực cầu An Lộc, thu giữ 103 con gà và 05 heo sữa giết mổ chưa qua kiểm dịch. Phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ công ích thu gom 07 điểm tập kết rác tự phát trên địa bàn phường. Tăng cường quản lý công tác thu gom chất thải rắn thông thường, đảm bảo thực hiện việc lấy rác thường xuyên đúng giờ. Phối hợp Công ty CP Cấp nước Trung An khảo sát lắp đặt bổ sung hệ thống nước sạch theo kế hoạch.

Thường xuyên tuyên truyền kiến thức sử dụng an toàn điện và phòng chống cháy nổ đến các hộ dân; đồng thời kiểm tra lập biên bản xử phạt 01 trường hợp với số tiền 400.000 đồng và nhắc nhở 03 trường hợp về đảm bảo an toàn PCCC; phát hành văn bản thông báo việc nghiêm cấm bắn pháo hoa, pháo giấy, thả diều và các vật bay gây sự cố trên lưới điện đến các khu phố. Vận động các chủ hộ chấm dứt hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh phế liệu tại Khu phố 5; vận động 02 hộ chăn nuôi bò chuyển đổi ngành nghề theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/QU của Quận ủy. Phối hợp sửa chữa, khai thông cống rãnh trên địa bàn để đảm bảo thoát nước tốt cho mùa mưa bão.

Tổ chức lễ phát động thực hiện công trình “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn” 2015, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tuyến đường trên địa bàn phường và phát hoang cây cỏ khô, khơi thông dòng chảy tại các mương, rãnh thoát nước tại địa bàn khu dân cư và trồng hoa trong khuôn viên trụ sở UBND phường với hơn 150 người tham gia. Việc vận động bốc mộ, cải táng đối với các khu mộ, nghĩa trang nằm trong khu dân cư theo chủ chương, kế hoạch của quận và Nghị quyết của Đảng ủy phường, được UBND phường phối hợp Mặt trận-đoàn thể và Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố tổ chức vận động cải táng được 14/674 ngôi mộ (đạt 2,08 %). Tập trung rà soát, kiểm tra ngoại nghiệp phục vụ cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai.

3. Quản lý đô thị, xây dựng:

Trong 6 tháng đầu năm đã thụ lý và giải quyết 53 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; 65 hồ sơ xác nhận vị trí, cấp hẻm, 12 hồ sơ cấp số nhà, 310 hồ sơ xác nhận thuế đất phi nông nghiệp.

Phối hợp khu Quản lý giao thông đô thị số 3 triển khai Dự án nâng cấp mở rộng đường Dương Quảng Hàm; giải đáp thắc mắc của các hộ dân về dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông.

Kịp thời giải quyết 05 trường hợp thắc mắc khiếu nại của nhân dân liên quan đến xây dựng, môi trường… Chỉ đạo thường xuyên ra quân lập lại trật tự lòng lề đường tại tuyến đường số 30, Nguyễn Văn Lượng, Lê Đức Thọ, Chợ An Nhơn, và đẩy đuổi hàng rong trước cổng trường học. Cử 02 đồng chí Tổ trật tự đô thị phường thường xuyên nhắc nhở các hộ buôn bán kinh doanh, để hàng hóa đúng nơi quy định không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường;

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực xây dựng, qua kiểm tra 68 lượt trường hợp xây dựng và sửa chữa trên địa bàn phường, trong đó có 65 trường hợp xây dựng đúng theo giấy phép, 03 trường hợp xây dựng không phép, sai phép đã phát hiện vận động tháo dỡ kịp thời.

III. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Tăng khá - giảm nghèo:

Năm 2015 phường còn 60 hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, 64 hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm đến 21 triệu đồng/người/năm. Ban giảm nghèo tăng hộ khá phường phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, Ban điều hành khu phố- tổ dân phố thường xuyên nắm bắt thông tin, đề xuất kịp thời các giải pháp về các chính sách ưu đãi xã hội, chương trình chăm lo hỗ trợ cho người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống như: cấp 252 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và 194 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, Nghị định 13/2010/NĐ-CP, phát vay cho 9 hộ với tổng số tiền là 73.400.000 đồng... Lập dự toán cân đối nguồn vốn và thực hiện kế hoạch thu hồi vốn và giải ngân quỹ XĐGN trong năm 2015, đã thu hồi vốn quỹ với tổng số tiền là 115.000.000 đồng. Tổ chức khảo sát nâng chuẩn, bổ sung hộ nghèo năm 2015 theo tiêu chí của thành phố; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2014 – 2015 và triển khai thực hiện  hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015, đã hoàn tất hồ sơ hỗ trợ 2 trường hợp.

2. Lao động – Thương binh - xã hội:

Từ đầu năm 2015 đến nay đã tổ chức giới thiệu việc làm cho 628/884 lao động (trong đó có 258 lao động nữ), đạt 71% chỉ tiêu, tạo việc làm mới cho 628/822 lao động (trong đó có 258 lao động nữ), đạt 76% chỉ tiêu.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo chế độ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường. Hiện nay, phường có 357 đối tượng hưởng chính sách, trong đó có 200 đối tượng hưởng chính trị và 157 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền là 1.134.690.000 đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Ban chỉ đạo chăm lo tết phường tổ chức chăm lo Tết từ nguồn vận động các tổ chức, mạnh thường quân tặng 1.118 suất quà, tổng trị giá thành tiền là 335.400.000 đồng để chăm lo cho các diện chính sách, hộ nghèo, khu phố, tổ dân phố, hội viên các đoàn thể khó khăn...  Đảm bảo công tác chăm lo hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, chăm sóc gia đình chính sách nhân kỷ niệm 40 năm “Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước” 30/4, trong đó lãnh đạo cấp Quận đã đi thăm hỏi 2 trường hợp anh hùng lực lượng vũ trang và 2 gia đình có công cách mạng, lãnh đạo cấp phường thăm hỏi 02 trường hợp thương binh và 01 trường hợp hộ nghèo.

Giải quyết 13 hồ sơ cho người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP, 16 hồ sơ BHYT cho các đối tượng chính sách, 02 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 01 hồ sơ chuyển chế độ hưởng chính sách; xét 5 hồ sơ khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP, 2 hồ sơ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Phối hợp Phòng LĐTBXH quận khảo sát, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 1 trường hợp con liệt sĩ. Hội đồng chính sách phường khảo sát và hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 1 trường hợp con liệt sĩ với tổng số tiền là 10 triệu đồng.

3. Trẻ em, dân số:

Công tác chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho trẻ luôn được duy trì và thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 167 trường hợp đăng ký BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, tổ chức 06 cuộc truyền thông chuyên đề “Chống xâm hại tình dục, tinh thần đối với trẻ em”, 03 cuộc truyền thông dự án “Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương” thu hút 360 lượt trẻ em tham gia. Xác nhận miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015 cho 27 trường hợp trẻ em nghèo. Tổ chức chăm lo tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 với 20 suất quà, kinh phí là 4.000.000 đồng. Phối hợp với Phòng LĐTBXH quận phát quà của thành phố cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn với 3 suất quà trị giá 100.000 đồng/suất; Phối hợp phát học bổng Partage cho 11 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt với tổng số tiền trị giá là 10.560.000 đồng. Phối hợp tổ chức tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi cho cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường với 191 phần quà với tổng trị giá 10.000.000 đồng. Phối hợp kiểm tra, rà soát các nhóm lớp mầm non tư thục và các hộ gia đình giữ trẻ tự phát hoạt động trên địa bàn phường, ban hành quyết định giải thể nhóm, lớp mầm non tư thục Hương Mai hoạt động không đảm bảo quy định.

Công tác truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ được thực hiện thường xuyên với nhiều nội dung phong phú, cung cấp hơn 200 tài liệu tờ rơi truyền thông. Thực hiện điều tra dân số, đảm bảo công tác cập nhật dữ liệu điện tử về hệ thống quản lý DS – KHHGĐ, hiện toàn phường có 8.358 hộ gia đình với 30.948 nhân khẩu cư trú.

4. Y tế, giáo dục:

* Y tế:

Việc tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, sơ cấp cứu ban đầu được duy trì thường xuyên tại Trạm y tế, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 4.420 lượt người. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động phòng chống các loại dịch có nguy cơ lây lan như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, quai bị, cúm..., trong đó đã tổ chức được 23 cuộc truyền thông, thu hút 483 lượt người tham gia.

Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, ngăn ngừa việc đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn phường, đã xử lý kịp thời 01 trường hợp bệnh tay chân miệng, 09 trường hợp bệnh sốt xuất huyết theo đúng quy trình xử lý dịch bệnh. Duy trì và đảm bảo công tác tiêm chủng định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi, trong đó trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đủ 8 loại vaccin đạt tỷ lệ 46%, trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt tỷ lệ 0,34%. Qua kiểm tra 6 tháng đầu năm, đơn vị được đánh giá đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020.

Duy trì công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, phát động tháng hành động ”Vì chất lượng Vệ sinh an toàn thực phẩm”, qua đó đã kiểm tra và nhắc nhở  31/65 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phong trào hiến máu tình nguyện được đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân tham gia hưởng ứng,đạt 127/300 ca (42,3% chỉ tiêu).

* Giáo dục:

Cập nhật bổ sung hồ sơ phổ cập giáo dục năm 2015; vận động trẻ nghỉ, bỏ học và khuyết tật tham gia học các lớp phổ cập. Các trường học trên địa bàn phường tổ chức tổng kết năm học 2014-2015, chuẩn bị cho công tác hè 2015. Qua kiểm tra, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ được đánh giá đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 1 theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2015 – 2016.

5. Văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao:

a) Công tác tuyên tuyền cổ động chính trị: Các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ được tổ chức chu đáo, tuyên truyền, cổ động chính trị luôn gắn với tinh thần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc như: mừng Đảng – mừng Xuân Ất Mùi 2015, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2015), kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền nam 30/4, Quốc tế lao động 01/5, tuyên truyền vận động thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2015 lên đường nhập ngũ, tổ chức Lễ khai mạc hè năm 2015 với chủ đề “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ - dựng xây thành phố anh hùng”. Tổ chức treo 19 băng rôn, 200 lá cờ dây và 09 pano cổ động trực quan chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) tại trụ sở UBND phường và tuyến đường Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ và Dương Quảng Hàm. Biên tập và phát hành bản tin xuân Ất Mùi 2015.

b) Công tác quản lý văn hóa: Tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa xã hội; tổ chức kiểm tra, xử lý chấn chỉnh bảng hiệu quảng cáo ngoài trời, quảng cáo rao vặt; tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý đại lý Internet, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn phường.  

c) Công tác kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội: Nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội, xây dựng phường lành mạnh không có ma túy mại dâm, Tổ kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội phường đã tiến hành vận động các chủ hộ cho thuê mặt bằng kinh doanh, cafe, hớt tóc dễ phát sinh tệ nạn xã hội chuyển đổi loại hình cho thuê đồng thời tăng cường ra quân kiểm tra 22 lượt cơ sở, lập 8 biên bản vi phạm hành chính và ra 8 quyết định xử phạt. Sau các đợt ra quân kiểm tra gắt gao theo phương châm “chà đi sát lại”, đến nay có 12/21 cơ sở đã chấm dứt hoạt động, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm 9 cơ sở còn lại.

d) Về thể dục - thể thao, văn nghệ: : Tổ chức giải thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 môn bóng đá mi ni, cầu lông, cờ tướng với 14 đơn vị và 140 vận động viên tham gia thi đấu. Tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự hội thi mừng Đảng mừng Xuân 2015 do UBND quận tổ chức; Tham dự các hoạt động hội thao chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; Tham dự Hội thi văn nghệ “Tiếng hát Gò Vấp” và “Người dẫn chương trình” năm 2015 do Trung tâm Văn hóa quận tổ chức, kết quả đạt giải III Người dẫn chương trình.    

IV. QUỐC PHÒNG – AN NINH

 1. Quốc phòng:

Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban theo qui định. Triển khai lực lượng dân quân phối hợp lực lượng công an tuần tra, giữ vững các mục tiêu quan trọng, giữ vững tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn phường. Đảm bảo 100% quân số bảo vệ an toàn cao điểm trong dịp Tết  và các ngày lễ lớn.

Tổ chức phúc tra, xác minh lập danh sách 38 thanh niên tuổi 17 và từ 18 đến 25 tuổi chưa đăng ký NVQS lần đầu; phúc tra 2 đồng chí dân quân dự bị chuẩn bị bàn giao cho đơn vị Lữ 77 nhận nguồn huấn luyện quân sự và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu; phúc tra 4 xe ôtô tải nhỏ làm phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân để sẵn sàng động viên khi có lệnh. Tổ chức tham gia hội trại tòng quân, Lễ giao quân năm 2015, giao quân 11 Thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100 % chỉ tiêu, trong đó có 01 đảng viên.

Xây dựng lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu của quận năm 2015 là 225 dân quân , đạt tỷ lệ 1,02%/tổng số dân toàn phường. Tổ chức huấn luyện định kỳ hàng tháng cho lực lượng DQTT và DQCĐ, tham gia huấn luyện các môn binh chủng tại thao trường huấn luyện quân sự quận, “Lễ ra quân huấn luyện” năm 2015, tham gia khối nghi trượng và biểu diễn văn nghệ cho đại lễ 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và quốc tế Lao động 01/5/2015, huấn luyện chuẩn bị cho Hội thao Quân sự Quốc phòng năm 2015.

2. An ninh trật tự:

Phối hợp các ban ngành đoàn thể, khu phố, tổ dân phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhất là đối tượng trộm cắp tài sản và vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, bảo quản tài sản của chính mình bằng các hình thức: tuyên truyền trực quan, phát tờ tin đến từng hộ dân. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT như: nhà có phòng cho thuê tự quản, tổ dân phố tự quản, nhóm tự quản, mô hình giáo dục đối tượng (5+1). Thực hiện các biện pháp tuần tra, tấn công trấn áp các loại tội phạm, luôn có sự phối hợp giữa 03 lực lượng: CA-QS-BVDP, thực hiện tăng cường kiểm tra hành chính, kiểm tra giấy tờ tùy thân của các đối tượng nghi vấn.

Về phạm pháp hình sự: trong 6 tháng đầu năm 2015 xảy ra 12 vụ, khám phá 10 vụ, đạt tỷ lệ khám phá án là 83,33%, giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2014, giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự 3,33%.

Về công tác phòng chống tội phạm ma túy: Từ đầu năm 2015 đến nay Công an phường đã phát hiện và bắt giữ 03 vụ mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ bàn giao Đội CSĐTTP về Ma túy thụ lý theo thẩm quyền. Tích cực triển khai thu gom, lập hồ sơ đối tượng ma túy sống lang thang không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố đưa vào Trung tâm tiếp nhận xã hội, cho đến nay công an phường đã xử lý 15 đối tượng, trong đó đã đưa 3 đối tượng vào cơ sở xã hội Bình Triệu và 5 đối tượng vào cơ sở xã hội Thanh thiếu niên II, chuyển hồ sơ 3 đối tượng về nơi thường trú quản lý theo quy định, lập hồ sơ 4 đối tượng theo Nghị định 111/NĐ-CP.

Về công tác phòng chống tệ nạn xã hội: Trong 6 tháng đầu năm đã kiểm tra 250 lượt cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, qua kiểm tra phát hiện vi phạm và xử lý 32 trường hợp, với số tiền 96.300.000 đồng. Triển khai gắn camera giám sát ANTT trên tuyến đường Nguyễn Oanh – Dương Quảng Hàm; đồng thời tăng cường tuần tra chốt chặn, tình trạng gái mại dâm đứng đường trên tuyến đường Nguyễn Oanh – cầu An Lộc cơ bản cũng đã được giải quyết, các quán cà phê hớt tóc trá hình có biểu hiện hoạt động kích dục đã giảm hoạt động.

Về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị: Công an Phường thường xuyên phối hợp ra quân chấn chỉnh trật tự lòng lề đường trên các tuyến trọng điểm như Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng, Lê Đức Thọ, Dương Quảng Hàm. Xảy ra 01 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 01 người và 04 vụ va quẹt làm 04 người bị xây xát.

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tổ chức:

Từng cán bộ công chức phường luôn gương mẫu và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cán bộ công chức tham gia đầy đủ các buổi chào cờ tuần, tháng, viếng đài và bia tưởng niệm trong các ngày Lễ lớn của dân tộc. Hưởng ứng và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phân công lực lượng đảm bảo tình hình ANTT trong các phiên xét xử lưu động tại trụ sở UBND phường. Tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2015; hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

2. Công tác cải cách hành chính:

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước tại đơn vị; mục tiêu chất lượng năm 2015 theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Công khai minh bạch, niêm yết các thủ tục hành chính tại UBND phường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm túc tác phong và thái độ tiếp dân; đơn giản, công khai các thủ tục, quy trình hành chính theo quy định của pháp luật. Giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, không gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân dân và các tổ chức đến giao dịch. Tiếp tục thực hiện quy trình ISO 9001:2008 ở các lĩnh vực sao y, chứng thực; hộ tịch; đất đai, xây dựng, nhà ở. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 8.937 trường hợp sao y bản chính, 1606 trường hợp chứng thực chữ ký, 410 trường hợp đăng ký quản lý hộ tịch; 164 giấy ủy quyền.

3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn:

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được đảm bảo thực hiện trên các phương tiện đại chúng đã giúp cho người dân ngày càng nâng cao ý thức pháp luật. Công tác hòa giải tại cơ sở được phát huy tốt đã góp phần giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ tranh chấp, phản ánh, kiến nghị, bức xúc của người dân, đảm bảo khách quan, công khai, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Công tác tiếp công dân luôn duy trì thường xuyên, lãnh đạo Phường tiếp dân 2 lượt/tuần vào buổi sáng thứ tư và thứ sáu hàng tuần; nhiều trường hợp đột xuất đều được lãnh đạo phường tiếp xúc và giải quyết kịp thời mà không cần đăng ký trước hoặc chờ đến lịch tiếp dân. Cán bộ làm công tác tiếp dân thụ lý và giải quyết vụ việc đúng theo quy trình, hạn chế được tình trạng khiếu nại vượt cấp. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 87 lượt tiếp công dân, trong đó: Lãnh đạo tiếp định kỳ 20 lượt, cán bộ tiếp dân thường xuyên 67 lượt; đã tiếp nhận và giải quyết 05 đơn phản ánh, kiến nghị, tranh chấp, trong đó: hòa giải thành 6 vụ, chiếm tỉ lệ 85,71%; trợ giúp pháp lý cho 21 trường hợp trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, đất đai.

4. Công tác dân vận của Chính quyền

Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thông tin thường xuyên, đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề kinh tế, xã hội của địa phương thông qua việc phát hành bản tin phường và các cuộc họp tổ dân phố định kỳ, từ đó phát huy quyền tham gia ý kiến của nhân dân, đóng góp  cho những quyết định về phát triển KTXH –ANQP tại địa phương. Từ đầu năm đến nay đã tiếp thu và giải quyết 106 lượt ý kiến của người dân từ các cuộc họp tổ dân phố.

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thực hiện những nhiệm vụ quan trọng ở cơ quan đơn vị. Đảm bảo lịch tiếp công dân định kỳ, đối thoại trực tiếp với nhân dân; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận với hơn 120 CBCC, hệ thống chính trị tham gia. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được:

Dưới sự lãnh chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, UBND phường cùng với sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng của UBMTTQ VN phường và các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công chức, hỗ trợ nhiệt tình của Ban điều hành khu phố, tổ dân phố và cố gắng, đồng thuận của toàn thể nhân dân, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân được quan tâm thực hiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và giữ vững, thể hiện trên các mặt như sau:

- Thường xuyên duy trì các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, đô thị, môi trường; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển nhằm tăng thu ngân sách nhà nước; bên cạnh đó thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hậu kiểm sau cấp giấy phép kinh doanh và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh; không để tình trạng xây dựng không phép, sai phép mà không phát hiện xử lý;

- Công tác tổ chức vận động và chăm lo tết Nguyên đán năm 2015 cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; chăm lo đúng người – đúng đối tượng tạo được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của các tổ chức và cá nhân, mạnh thường quân đóng góp. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100% và có 01 đảng viên thi hành NVQS. Tình hình ANCT – TTATXH được giữ vững, so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ khám phá án hình sự đã tăng cao hơn (83,33%), phạm pháp hình sự giảm 03 vụ, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm còn 3,33%.

- Công tác cải cách hành chính được UBND phường tập trung thực hiện và đạt kết quả tốt; việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính như hộ tịch, tư pháp, sao y chứng thực, xác nhận hồ sơ xin cấp giấy chủ quyền, đăng ký sửa chữa công trình, ủy quyền… đều thực hiện đúng theo quy trình.

- Toàn thể cán bộ công chức thể hiện tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng luật, tiếp tục xây dựng tác phong, thái độ ân cần phục vụ nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn tranh chấp, phản ánh, kiến nghị theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Khó khăn:

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh, chỉ  đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh vẫn còn những khó khăn, hạn chế:

- Công tác vận động giải tỏa các khu mộ gia tộc đạt tỉ lệ còn thấp: Do phong tục, tập quán đã hình thành lâu đời, người dân rất ngại thực hiện việc bốc mộ tổ tiên ông, bà. Mặt khác, phần lớn người quản lý các khu mộ không phải là người có quyền quyết định, trong khi những người có ảnh hưởng lớn trong gia tộc lại sinh sống ở địa phương khác, vì vậy việc tiếp xúc vận động cũng gặp nhiều khó khăn; tính từ năm 2014 đến nay đã vận động bốc được 24/674 ngôi mộ (đạt 3,56%), trong đó từ đầu năm 2015 đến nay chỉ mới vận động bốc được 14/674 ngôi mộ (đạt 2,08 %)

- Tuyến đường Dương Quảng Hàm, Lê Đức Thọ không có lề đường, các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ảnh hưởng đến giao thông của người dân và cảnh quan đô thị; mặc dù thường xuyên ra quân chấn chỉnh nhưng các hộ kinh doanh đối phó và tái lấn chiếm khi không có lực lượng chức năng.

- Thủ tục, quy trình giải quyết chế độ chính sách còn nhiều, phức tạp, tạo khó khăn trong việc hoàn thành hồ sơ giải quyết chính sách. Các đối tượng hưởng chính sách xã hội đa số già yếu đi lại khó khăn, một số trường hợp không đi lại được nên tạo khó khăn trong việc ủy quyền.

- Trên địa bàn phường có nhiều điểm lưu trú nhà trọ - khách sạn có tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho hoạt động tệ nạn xã hội nhất là mại dâm, ma túy núp bóng hoạt động. Mặt khác, các chủ cơ sở kinh doanh nhành nghề nhạy cảm có nhiều mánh khóe, thủ đoạn đối phó gây khó khăn cho các lực lượng khi tác nghiệp, do vậy hiện vẫn còn 9 cơ sở hoạt động đối phó.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - ĐÔ THỊ:

1. Tài chính:

Đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách theo hướng tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 10%, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015. Tích cực đốc thu nợ đọng thu thuế (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các loại thuế khác), vận động thu nộp quỹ phòng chống lụt bão và các loại quỹ công chuyên dùng đạt kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dự toán, công khai quyết toán, công khai các nguồn quỹ vận động trong dân, công khai các dự án đầu từ từ nguồn ngân sách nhà nước... từ đó tăng cường quyền giám sát của đoàn thể xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Kinh tế -Môi trường:

Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trên địa bàn phường yên tâm phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình bình ổn giá, hỗ trợ thị trường, đồng thời giải quyết kịp thời các  vướng mắc và hướng dẫn người kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ theo quy định; tăng cường công tác rà soát để bổ sung quản lý đối với những hộ cá thể chưa đăng ký kinh doanh, kê khai nộp thuế; thực hiện công tác hậu kiểm để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về kinh doanh, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và phòng cháy nổ trên địa bàn.

Vận động các hộ dân chuyển đổi vật nuôi, cây trồng theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/QU của Quận ủy; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng mua bán ve chai, phế liệu trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân bốc mộ ra khỏi khu dân cư trên địa bàn phường. Tiếp tục vận động nhân dân sử dụng hệ thống nước sạch đạt 100%. Phối hợp với Công ty CP cấp nước Trung An thống kê, rà soát và thi công phủ mạng hệ thống cung cấp nước sạch cho các hộ mới phát sinh và những hộ còn lại trên địa bàn phường; vận động nhân dân và phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện vệ sinh tại các kênh rạch, các điểm tập kết rác tự phát; kịp thời nhắc nhở, xử lý kiên quyết các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường; duy trì chốt chặn và kịp thời xử lý tình trạng buôn bán gia cầm trái phép, đặc biệt là khu vực cầu An Lộc; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng quét dọn, thu gom rác trên địa bàn, đảm bảo thu gom 100% chất thải rắn trên địa bàn phường.

3. Quản lý đô thị - xây dựng:

Tiếp tục thực hiện rà soát, vận động nhân dân thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Đẩy mạnh công tác vận động đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn phường. Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2015 vận động nhân dân tham gia đóng góp đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 2 hẻm, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự, kỷ cương nếp sống văn minh mỹ quan đô thị. Tiếp tục triển khai công tác giải tỏa các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường. Phối hợp với các đơn vị chức năng duy tu sửa chữa, nạo vét cống thoát nước đảm bảo thông thoáng tránh ngập úng vào mùa mưa. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn phường nhằm hạn chế tối đa các trường hợp xây dựng trái phép, không phép; xử lý nhanh không để kéo dài và xử lý kiên quyết nếu có trường hợp cố tình vi phạm; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, kênh rạch.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo:

Tổ chức khảo sát, thực hiện kế hoạch nâng chuẩn, giảm hộ nghèo năm 2015; Tiếp tục thực hiện Thông tri 12-TT/QU và Nghị quyết số 88-NQ/ĐU, tập trung huy động mọi nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo trên địa bàn khu dân cư, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác giảm nghèo, đưa hộ nghèo ra khỏi chương trình, hạn chế tái nghèo,đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên tổng số dân không vượt quá tiêu chí đã đề ra (dưới 04% và dưới 08%).  

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công, các hộ nghèo và người cao tuổi. Tiếp tục triển khai các đề án trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, các giải pháp chăm lo hiệu quả cho người có công trên địa bàn phường. Đảm bảo chăm lo cho diện chính sách nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ cho đối tượng chính sách, có công. Phối hợp tổ chức khảo sát chống dột, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với các đơn vị thuộc quận, các doanh nghiệp, ngày hội việc làm ... để thông tin đến người lao động về nhu cầu tuyển dụng nhằm kịp thời giải quyết việc làm cho người lao động. Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm giải quyết việc làm cho 884/884 lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp dưới 2,26%. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tài hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện.  

2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân - dân số - trẻ em – giáo dục:

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường. Chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tập thể. Thực hiện tốt mục tiêu chương trình quốc gia về Dân số; triển khai các kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản trên địa bàn. Xây dựng và đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn để được công nhận phường phù hợp với trẻ em năm 2015; đảm bảo cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi; giữ vững tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng luôn dưới 2%; đảm bảo tiêm chủng định kỳ đủ 8 loại vaccin cho 95% tổng số trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn phường.

Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của cơ sở mầm non tư thục và các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường. Tiếp tục vận động trẻ nghỉ, bỏ học ra lớp và huy động thanh thiếu niên tốt nghiệp THCS vào lớp 10 và học nghề 3/7 đảm bảo công tác chống mù chữ, phổ cập tiểu học- phổ cập trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học. Tăng cường xây dựng xã hội học tập; chú trọng phối hợp sức mạnh tổng hợp của việc gắn kết gia đình – nhà trường – xã hội trong công tác giáo dục; phát huy vai trò của hệ thống chính trị địa phương, của phụ huynh học sinh nhằm thực hiện tốt các chế độ chính sách phúc lợi xã hội trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu và quyền lợi học tập của con em trên địa bàn phường. Tiếp tục phát huy vai trò tích cực, hoạt động của Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng.

3. Công tác văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ như: ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Dân số Thế giới 11/7/2015, ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Cách mạng tháng Tám thành công 19/8; Quốc khánh 02/9, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Ban chỉ đạo sinh hoạt hè tổ chức các hoạt động với nội dung thật phong phúc, sáng tạo, ý nghĩa và thiết thực trong dịp hè năm 2015 với chủ đề “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ - dựng xây thành phố anh hùng”. 

Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trong nhân dân, đảm bảo đạt tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 35%. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân về việc giữ gìn nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2015, phúc tra công nhận các Khu phố văn hóa năm 2015, phấn đấu giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa cho 6 khu phố trên địa bàn phường.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, những loại hình kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn phường.  

III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH

1. Quốc phòng: 

Tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Phấn đấu xây dựng tốt lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo tỷ lệ dân quân trên tổng số dân toàn phường đạt 1,1%. Xây dựng kế hoạch sẵn sàng động viên quốc phòng nhằm chủ động đối phó với mọi tình huống; xây dựng văn kiện diễn tập phòng thủ sát với thực tế, tham gia hội thao quốc phòng đảm bảo về số lượng và chất lượng. Nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương, tăng cường công tác huấn luyện quân dự bị và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng điểm. Tổ chức khám sức khỏe NVQS cho thanh niên chuẩn bị công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016; tham gia diễn tập phòng thủ năm 2015.  

2. An ninh:

Triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động dân số; tiếp tục phấn đấu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự đạt 3-5%, tỷ lệ khám phá án hình sự trên 72%.

Lực lượng Công an, Quân sự và Bảo vệ dân phố phối hợp xây dựng Kế hoạch tấn công tội phạm bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ như Ngày thành lập Công an nhân dân 19/8 và Quốc khánh 2/9...

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” (giảm tội phạm, mại dâm và ma túy), thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong các ngành kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Đồng thời xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại địa phương gắn với việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không để đối tượng có điều kiện ẩn náu hoạt động phạm tội.

Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy để phục vụ yêu cầu phòng chống cháy nổ.

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHÍNH QUYỀN

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại phường; thường xuyên quan tâm chấn chỉnh thái độ tác phong của cán bộ công chức phường; thực hiện thường xuyên công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát các quy trình, thủ tục hồ sơ hành chính giảm thiểu gây phiền hà cho người dân. Thực hiện đồng bộ chính sách, mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân với nhiều hình thức, nội dung phong phú để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính tại công sở để nhân dân biết và giám sát các họat động của chính quyền. Tổ chức kê khai và công khai về tài sản và thu nhập đối với các trường hợp cán bộ công chức thuộc diện phải kê khai và công khai về tài sản và thu nhập theo Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ. Chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức phường thực hiện phương châm căn cứ vào pháp luật khi tham mưu, đề xuất các chính sách, giải quyết các công việc với tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì quyết tránh”, “mỗi cán bộ, công chức là một tuyên truyền viên” đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định. Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CBCC về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng năm 2015.

 

Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH

- Chủ tịch UBND quận;                                                                            

- Văn phòng UBND quận;                 

- TT. Đảng ủy phường;                                                                                     (Đã ký)

- Thành viên UBND phường;

- TT.UBMTTQ phường;                                                             

- Trưởng các đoàn thể;                       

- Ban điều hành KP - TDP;                                                                         Nguyễn Ngọc Anh

- Lưu: VT (C).

Số lần xem: 6682
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

UBND

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ý kiến công dân

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang thông tin điện tử Phường 6 như thế nào?
THƯ VIỆN ẢNH