70 thanh lap

Hiến pháp 2013

Luật Đất Đai

Khách12
Thành viên0
Hôm nay236
24h qua1349
Tổng truy cập1107107
Your IP54.81.150.27

Báo cáo Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022

TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 230 /BC-TƯHCTĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

BÁO CÁO
Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022


Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ và thực hiện Điều lệ Hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được tổ chức trọng thể trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 8 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội. 487 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 8 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong toàn quốc đã về dự Đại hội. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ một số tỉnh, thành phố, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua các thời kỳ, đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Lào, các Hội quốc gia tại Việt Nam, các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và một số tổ chức đối tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã về dự Đại hội.

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như sau: 

1. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với một số nội dung cơ bản:

1.1. Về đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội khẳng định: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã được thực hiện nghiêm túc, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra; tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác chỉ đạo tiếp tục được đổi mới; việc vận động chính sách được quan tâm hơn; công tác đối ngoại, tuyên truyền gắn với vận động nguồn lực tiếp tục được duy trì; các phong trào, các cuộc vận động của Hội được triển khai đạt kết quả thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần giáo dục lòng nhân ái, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Vai trò của tổ chức Hội trong Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tiếp tục được khẳng định.

Tổng trị giá hoạt động toàn Hội đạt hơn 9.563 tỷ đồng, trung bình 1.912 tỷ đồng/năm, năm sau cao hơn năm trước, gấp 1,3 lần so với nhiệm kỳ Đại hội VIII, trong đó giá trị hoạt động công tác xã hội đạt 56%, giá trị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đạt gần 20,8%, hiến máu nhân đạo đạt hơn 10,6%, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt gần 4,8%, tuyên truyền, huấn luyện cán bộ đạt 7,8%; trợ giúp trên 36 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn (trung bình hơn 7 triệu lượt người nghèo/năm); tỷ suất hoạt động đạt trung bình 7,11 lần.

1.2. Về các hạn chế, yếu kém, Đại hội chỉ rõ: xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, phát triển chưa đồng đều, chưa vững chắc; công tác phát triển, quản lý hội viên, tình nguyện viên nhìn chung chưa chặt chẽ. Hoạt động Hội ở một số cấp Hội chậm đổi mới, hiệu quả hoạt động mờ nhạt. Công tác vận động nguồn lực chưa có sự chuyển biến mang tính đột phá; mức dư các quỹ thấp so với trị giá hoạt động; phát triển quan hệ đối tác thiếu bền vững; quản lý tài chính ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ. Công thông tin, thống kê, báo cáo thiếu chính xác; công tác thi đua-khen thưởng chưa tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua làm nhân đạo ở cơ sở. Một số vụ việc tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Hội ở Trung ương và một số địa phương chưa được xử lý dứt điểm. Một số chỉ tiêu Đại hội IX không đạt hoặc đạt tỷ lệ thấp.

Bên cạnh đó, công tác vận động chính sách chưa đạt hiệu quả mong muốn, nhất là chính sách cán bộ Hội và cơ chế điều phối trong hoạt động nhân đạo; hoạt động tư vấn, phản biện xã hội của Hội đối với vấn đề an sinh xã hội, nhân đạo không đáng kể; hiệu quả phối hợp hoạt động với một số ngành, đoàn thể chưa cao.

1.3. Từ thực tiễn chỉ đạo công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội thống nhất một số bài học kinh nghiệm sau:

a) Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với tổ chức Hội là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

b) Thường xuyên chăm lo công tác cán bộ Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, tâm huyết, có năng lực vận động nhân đạo là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng tổ chức và triển khai hoạt động của Hội.

c) Hoạt động của Hội phải thiết thực, rõ “màu cờ, sắc áo”, có tính giáo dục cao; thực sự coi trọng tuyên truyền và vận động nguồn lực, giúp cho Hội tổ chức hoạt động nhân đạo chủ động, kịp thời.

d) Xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, thống nhất, không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với cán bộ Hội và hoạt động Hội là nhân tố quan trọng thúc đẩy công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

e) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; chú trọng nghiên cứu, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình trong hoạt động nhân đạo; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

1.4. Về mục tiêu công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội xác định: xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực, các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của Hội, trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, giáo dục lòng nhân ái và đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.  

1.5. Đại hội thống nhất 10 chỉ tiêu cơ bản:

a) Phấn đấu ít nhất 700.000 “địa chỉ nhân đạo” được trợ giúp trực tiếp hoặc gián tiếp từ Hội trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; xây dựng thành công để từng bước nhân rộng mô hình Cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

b) Phấn đấu 100% tổ chức Hội thuộc 33 tỉnh, thành phố hay xảy ra thiên tai đảm bảo dự trữ tiền, hàng theo cơ số, sẵn sàng cứu trợ khi thiên tai xảy ra; 100% tổ chức Hội ở địa bàn còn lại đảm bảo dự trữ tiền theo chỉ tiêu, sẵn sàng ủng hộ địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai.

c) Phấn đấu 80% tỉnh, thành Hội có mô hình đội khám, chữa bệnh lưu động; 1,5% dân số được phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu.

d) Phấn đấu vận động đủ máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại địa phương hàng năm, đảm bảo tỷ lệ trung bình chung đạt trên 1,5% dân số hiến máu; xây dựng 01 trung tâm máu thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

e) Tham gia xây dựng 10 mô hình cộng đồng an toàn[1] ở 10 khu vực khác nhau, từng bước nhân rộng và tham mưu Chính phủ nhân rộng mô hình này.

g) 100% các tỉnh, thành Hội có trang thông tin điện tử hoặc bản tin Chữ thập đỏ định kỳ hàng tháng hoặc quý; 100% tỉnh, thành Hội chỉ đạo cung cấp thông tin cho các báo chí của Hội, đặt mua Báo Nhân đạo và Đời sống, Tạp chí Nhân đạo.

h) 100% cấp Hội đều có Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ.

i) 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn nghiệp vụ hoặc cập nhật thông tin, kỹ năng công tác Hội định kỳ hàng năm theo phân cấp; ổn định số lượng và nâng cao chất lượng hội viên; tăng ít nhất 10% số tình nguyện viên; các cấp Hội đều hình thành đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ công tác của cơ quan chuyên trách Chữ thập đỏ tại địa bàn.

k) Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về công tác Chữ thập đỏ; tham mưu xây dựng và thí điểm thực hiện cơ chế đặc thù về tài chính đối với Hội theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tham mưu tổng kết 10 năm Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam" (vào năm 2020), tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ (vào năm 2018), 10 năm công tác hiến máu tình nguyện (vào năm 2018).

l) 100% cấp Hội đều thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra của Hội.

2. Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

3. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X gồm: 127 vị; bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa X gồm: 09 vị; công nhận kết quả bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm: 34 vị, Thường trực Trung ương Hội gồm: 03 vị (đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu được bầu lại làm Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X; đồng chí Trần Thị Hồng An được bầu lại làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội khóa X; đồng chí Trần Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa IX được bầu làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội khóa X); công nhận các chức danh Trưởng ban, các Phó trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa X (xin gửi danh sách cụ thể kèm theo).

4. Thể theo nguyện vọng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước; theo sự phân công của Bộ Chính trị, Đại hội vinh dự suy tôn đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Đại hội vinh dự được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo, ông Beat Scheizer - đại diện Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phát biểu chào mừng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những đóng góp xuất sắc của đội ngũ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cả nước trong các hoạt động nhân đạo nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục triển khai tốt 7 hoạt động Chữ thập đỏ cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó chú trọng triển khai thiết thực, lâu dài, hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo và hoạt động của Hội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự sẻ chia, cảm thông của cộng đồng đối với sự nghiệp nhân đạo; củng cố và phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội nhất là ở cơ sở; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền những chủ trương, biện pháp về công tác nhân đạo; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trong công tác nhân đạo. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chăm lo hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác nhân đạo và phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, đảm bảo hoạt động nhân đạo hiệu quả, qua đó làm lan tỏa các giá trị nhân đạo trong các tầng lớp nhân dân.

6. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thông qua Nghị quyết Đại hội (xin gửi văn bản kèm theo) và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong cả nước đoàn kết một lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp nhân đạo cao cả của dân tộc.

Trên đây là báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trân trọng báo cáo và đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Hội, đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội trong công tác nhân đạo, đề nghị các tỉnh, thành Hội khẩn trương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong thời gian tới.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);                                        

- Đ/c Trần Đại Quang, Chủ tịch nước,                  

  Chủ tịch danh dự của Hội (để b/c);                                  

- Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, TTg CP (để b/c);

- Đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị,

  Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW (để b/c);    

- UBTWMTTQVN;

- VPQH, VPTW Đảng, VPCP, VPCTN;

- Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo

   Ban Đối ngoại, UBKTTW Đảng;          

- Đảng uỷ khối các CQTW;

- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;

- Các tỉnh, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố;

- Các tỉnh, thành Hội;

- Các vị uỷ viên BCH TW Hội;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Thu

 

 

 

 

 

 


[1] Cộng đồng an toàn xét từ sự tham gia của Hội gồm các tiêu chí cơ bản: i) Cộng đồng có hiểu biết cơ bản về thiên tai, thảm họa và biện pháp phòng tránh, ứng phó; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu; người dân, nhất là trẻ em biết bơi, có kỹ năng cứu đuối nước; ii) Người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; iii) Cộng đồng có hiểu biết về hiến máu, luôn có người hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo đủ máu phục vụ cấp cứu và điều trị; iv) Mọi người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn đều nhận được sự trợ giúp thích hợp từ tổ chức Hội hoặc thông qua tổ chức Hội.

 

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂUTOÀN QUỐC
LẦN THỨ X
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức trọng thể trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 8 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội. 487 đại biểu đại diện cho hơn 8 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước đã về dự Đại hội.

Trên cơ sở thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX trình và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến thảo luận của đại biểu Đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với một số nội dung cơ bản:

1.1. Về đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội khẳng định: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã được thực hiện nghiêm túc, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra; tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác chỉ đạo tiếp tục được đổi mới; việc vận động chính sách được quan tâm hơn; công tác đối ngoại, tuyên truyền gắn với vận động nguồn lực tiếp tục được duy trì; các phong trào, các cuộc vận động của Hội được triển khai đạt kết quả thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần giáo dục lòng nhân ái, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Vai trò của tổ chức Hội trong Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tiếp tục được khẳng định.

Tổng trị giá hoạt động toàn Hội đạt hơn 9.563 tỷ đồng, trung bình 1.912 tỷ đồng/năm, năm sau cao hơn năm trước, gấp 1,3 lần so với nhiệm kỳ Đại hội VIII, trong đó giá trị hoạt động công tác xã hội đạt 56%, giá trị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đạt gần 20,8%, hiến máu nhân đạo đạt hơn 10,6%, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt gần 4,8%, tuyên truyền, huấn luyện cán bộ đạt 7,8%; trợ giúp trên 36 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn (trung bình hơn 7 triệu lượt người nghèo/năm); tỷ suất hoạt động đạt trung bình 7,11 lần.

1.2. Về các hạn chế, yếu kém, Đại hội chỉ rõ: xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, phát triển chưa đồng đều, chưa vững chắc; công tác phát triển, quản lý hội viên, tình nguyện viên nhìn chung chưa chặt chẽ. Hoạt động Hội ở một số cấp Hội chậm đổi mới, hiệu quả hoạt động mờ nhạt. Công tác vận động nguồn lực chưa có sự chuyển biến mang tính đột phá; mức dư các quỹ thấp so với trị giá hoạt động; phát triển quan hệ đối tác thiếu bền vững; quản lý tài chính ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ. Công thông tin, thống kê, báo cáo thiếu chính xác; công tác thi đua-khen thưởng chưa tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua làm nhân đạo ở cơ sở. Một số vụ việc tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Hội ở Trung ương và một số địa phương chưa được xử lý dứt điểm. Một số chỉ tiêu Đại hội IX không đạt hoặc đạt tỷ lệ thấp.

Bên cạnh đó, công tác vận động chính sách chưa đạt hiệu quả mong muốn, nhất là chính sách cán bộ Hội và cơ chế điều phối trong hoạt động nhân đạo; hoạt động tư vấn, phản biện xã hội của Hội đối với vấn đề an sinh xã hội, nhân đạo không đáng kể; hiệu quả phối hợp hoạt động với một số ngành, đoàn thể chưa cao.

1.3. Từ thực tiễn chỉ đạo công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội thống nhất một số bài học kinh nghiệm sau:

a) Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với tổ chức Hội là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

b) Thường xuyên chăm lo công tác cán bộ Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, tâm huyết, có năng lực vận động nhân đạo là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng tổ chức và triển khai hoạt động của Hội.

c) Hoạt động của Hội phải thiết thực, rõ “màu cờ, sắc áo”, có tính giáo dục cao; thực sự coi trọng tuyên truyền và vận động nguồn lực, giúp cho Hội tổ chức hoạt động nhân đạo chủ động, kịp thời.

d) Xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, thống nhất, không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với cán bộ Hội và hoạt động Hội là nhân tố quan trọng thúc đẩy công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

e) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; chú trọng nghiên cứu, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình trong hoạt động nhân đạo; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

1.4. Về mục tiêu công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội xác định: xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực, các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của Hội, trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, giáo dục lòng nhân ái và đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Phương châm cơ bản trong chỉ đạo, điều hành của toàn Hội là: ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO.   

1.5. Đại hội thống nhất 10 chỉ tiêu cơ bản:

a) Phấn đấu ít nhất 700.000 “địa chỉ nhân đạo” được trợ giúp trực tiếp hoặc gián tiếp từ Hội trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; xây dựng thành công để từng bước nhân rộng mô hình Cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

b) Phấn đấu 100% tổ chức Hội thuộc 33 tỉnh, thành phố hay xảy ra thiên tai đảm bảo dự trữ tiền, hàng theo cơ số, sẵn sàng cứu trợ khi thiên tai xảy ra; 100% tổ chức Hội ở địa bàn còn lại đảm bảo dự trữ tiền theo chỉ tiêu, sẵn sàng ủng hộ địa phương khác khắc phục hậu quả thiên tai.

c) Phấn đấu 80% tỉnh, thành Hội có mô hình đội khám, chữa bệnh lưu động; 1,5% dân số được phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu.

d) Phấn đấu vận động đủ máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại địa phương hàng năm, đảm bảo tỷ lệ trung bình chung đạt trên 1,5% dân số hiến máu; xây dựng 01 trung tâm máu thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

e) Tham gia xây dựng 10 mô hình cộng đồng an toàn[1] ở 10 khu vực khác nhau, từng bước nhân rộng và tham mưu Chính phủ nhân rộng mô hình này.

g) 100% các tỉnh, thành Hội có trang thông tin điện tử hoặc bản tin Chữ thập đỏ định kỳ hàng tháng hoặc quý; 100% tỉnh, thành Hội chỉ đạo cung cấp thông tin cho các báo chí của Hội, đặt mua Báo Nhân đạo và Đời sống, Tạp chí Nhân đạo.

h) 100% cấp Hội đều có Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ.

i) 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn nghiệp vụ hoặc cập nhật thông tin, kỹ năng công tác Hội định kỳ hàng năm theo phân cấp; ổn định số lượng và nâng cao chất lượng hội viên; tăng ít nhất 10% số tình nguyện viên; các cấp Hội đều hình thành đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ công tác của cơ quan chuyên trách Chữ thập đỏ tại địa bàn.

k) Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về công tác Chữ thập đỏ; tham mưu xây dựng và thí điểm thực hiện cơ chế đặc thù về tài chính đối với Hội theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tham mưu tổng kết 10 năm Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam" (vào năm 2020), tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ (vào năm 2018), 10 năm công tác hiến máu tình nguyện (vào năm 2018).

l) 100% cấp Hội đều thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra của Hội.

1.6. Giao cho Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ý kiến của đại biểu Đại hội để hoàn chỉnh văn bản và chính thức ban hành.

2. Thông qua toàn văn Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. Giao Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX đối với công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2012-2017; công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X gồm: 127 vị; công nhận Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm: 34 vị, Thường trực Trung ương Hội gồm: 03 vị; công nhận kết quả bầu cử Ban Kiểm tra Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X gồm: 09 vị, kết quả bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban Kiểm tra khóa X.

Giao cho Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X ban hành quyết định công nhận và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng vị ủy viên Ban Chấp hành.

4. Thể theo nguyện vọng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước; theo sự phân công của Bộ Chính trị, Đại hội vinh dự suy tôn đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Giao cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

                                                     HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM[1] Cộng đồng an toàn xét từ sự tham gia của Hội gồm các tiêu chí cơ bản: i) Cộng đồng có hiểu biết cơ bản về thiên tai, thảm họa và biện pháp phòng tránh, ứng phó; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu; người dân, nhất là trẻ em biết bơi, có kỹ năng cứu đuối nước; ii) Người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; iii) Cộng đồng có hiểu biết về hiến máu, luôn có người hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo đủ máu phục vụ cấp cứu và điều trị; iv) Mọi người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn đều nhận được sự trợ giúp thích hợp từ tổ chức Hội hoặc thông qua tổ chức Hội.

 

 

Danh sách ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
khóa X

 

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

NAM

NỮ

I

ĐẠI DIỆN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ: 61 VỊ

1

Ngô Văn Sở

1958

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh AN GIANG

2

Trần NgọcPhương

1959

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh BẠC LIÊU

3

Ma Thị Thìn Nga

 

1964

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh BẮC GIANG

4

Nguyễn Văn Cường

1967

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh BẮC KẠN

5

Trần Mạnh Cường

1971

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh BẮC NINH

6

Huỳnh Văn Công

1958

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh BẾN TRE

7

Nguyễn Thị Lệ Trinh

 

1968

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh BÌNH DƯƠNG

8

Hà Văn Cát

1970

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh BÌNH ĐỊNH

9

Nguyễn Tấn Hưng

1967

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh BÌNH PHƯỚC

10

Đặng Ngọc Thiên

1961

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh BÌNH THUẬN

11

Trần Quốc

1967

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh CÀ MAU

12

Triệu Hồng Đoan

1959

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh CAO BẰNG

13

Huỳnh Thanh Thảo

 

1971

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ thành phố CẦN THƠ

14

Lê Thị Như Hồng

 

1972

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ thành phố ĐÀ NẴNG

15

Nguyễn Thị Phi Thảo

 

1966

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh ĐẮK LẮK

16

Trần Thị Tuyết

 

1967

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh ĐẮK NÔNG

17

Lò Văn Đức

1980

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh ĐIỆN BIÊN

18

Đỗ Thị Phước Thiện

 

1971

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh ĐỒNG NAI

19

Nguyễn Đình Đức

1962

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh ĐỒNG THÁP

20

Dương Đình Diện

1969

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh GIA LAI

21

Nguyễn Thị Thu Ba

 

1967

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh HÀ GIANG

22

Nguyễn Minh Toan

1961

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh HÀ NAM

23

Nguyễn Sỹ Trường

1977

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ thành phố HÀ NỘI

24

Mai Lê Thuộc

1970

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh HÀ TĨNH

25

Nguyễn Văn Thoan

1965

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh HẢI DƯƠNG

26

Cao Thị Phượng

 

1962

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh HẢI PHÒNG

27

Lê Thanh Trí

1953

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh HẬU GIANG

28

Bùi Quốc Việt

1970

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh HÒA BÌNH

29

Lê Quang Ninh

1959

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ thành phố HỒ CHÍ MINH

30

Nguyễn Cao Cường

1979

 

Phó Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh HƯNG YÊN

31

Lưu Kim Oai

1968

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh KIÊN GIANG

32

Nguyễn Thị Ven

 

1968

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh KON TUM

33

Nông Bích Thuận

 

1970

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh LẠNG SƠN

34

Đỗ Thành Công

1970

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh LÀO CAI

35

Đỗ Hoàng Tuấn

1961

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh LÂM ĐỒNG

36

Bùi Việt Cường

1967

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh LAI CHÂU

37

Nguyễn Văn Ghim

1965

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh LONG AN

38

Vũ Minh Châu

1958

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh NAM ĐỊNH

39

Nguyễn Lương Hồng

 

1977

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh NGHỆ AN

40

Bùi Trọng Kỳ

1967

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh NINH BÌNH

41

Tô Văn Quảng

1961

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh NINH THUẬN

42

Bùi Văn Huấn

1963

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh PHÚ THỌ

43

Nguyễn Hữu Nghiệm

1960

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh PHÚ YÊN

44

Cao Quang Cảnh

1964

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh QUẢNG BÌNH

45

Lê Tấn Minh

1978

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh QUẢNG NAM

46

Nguyễn Tấn Đối

1964

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh QUẢNG NGÃI

47

Vũ Hồng Hải

1964

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh QUẢNG NINH

48

Nguyễn Đình Chiến

1962

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh QUẢNG TRỊ

49

Đỗ Văn Tuấn

1965

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh SÓC TRĂNG

50

Cầm Thị Chuyên

 

1972

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh SƠN LA

51

Lê Quang Trung

1962

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh TÂY NINH

52

Nguyễn Văn Giang

1962

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh THÁI BÌNH

53

Lê Ngọc Duệ

1962

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh THÁI NGUYÊN

54

Trịnh Thị Tiếp

 

1967

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh THANH HÓA

55

Nguyễn Ngọc Hùng

1960

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh THỪA THIÊN HUẾ

56

Võ Văn Láng

1961

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh TIỀN GIANG

57

Nguyễn Thị Nghiệp

 

1962

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh TRÀ VINH

58

Nguyễn Hoàng Long

1976

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh TUYÊN QUANG

59

Lê Đông Nhạc

1960

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh VĨNH LONG

60

Nguyễn Văn Bình

1962

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh VĨNH PHÚC

61

Nguyễn Bình Minh

1960

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh YÊN BÁI

II

ĐẠI DIỆN BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: 24 VỊ

1

Nguyễn Văn Khanh

1954

 

Trưởng ban Tổ chức chính sách

Hội NN Da cam/Dioxin Việt Nam

2

Lê Gia Vinh

1952

 

Phó chủ tịch, Tổng thư ký

Tổng hội y học Việt Nam

3

Nguyễn Viết Tiến

1959

 

Thứ trưởng

Bộ y tế

4

Hoàng Vĩnh Bảo

1961

 

Thứ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Phan Thị Quỳnh Như

 

1972

Phó trưởng ban Gia đình-Xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

6

Nguyễn Văn Đông

1965

 

Chánh Văn phòng

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

7

Bạch Quốc Khánh

1964

 

Phó viện Trưởng

Viện huyết học truyền máu Trung ương

8

Bùi Sĩ Lợi

1959

 

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

9

Lê Anh Dũng

1962

 

Trưởng ban Xã hội, Dân số, Gia đình

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

10

Thiếu tướng Lê Hiền Vân

1960

 

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Bộ Quốc phòng

11

Nguyễn Anh Tuấn

1979

 

Bí thư

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh

12

Vũ Thanh Thủy

 

1977

Tổng biên tập báo VTV News

Đài truyền hình Việt Nam

13

Trần Minh Hùng

1964

 

Phó Tổng Giám đốc

Đài tiếng nói Việt Nam

14

Nguyễn Ngọc Hùng

1977

 

Phó Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam

15

Nguyễn Hoàng Phúc

1975

 

Phó giám đốc

Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

16

Trần Thanh Nam

1964

 

Thứ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17

Đào Hồng Lan

 

1971

Thứ trưởng

Bộ Lao động, Thương binh và xã Hội

18

Bùi Thanh Sơn

1962

 

Thứ trưởng

Bộ Ngoại giao

19

Trịnh Thu Hà

 

1986

Phó chánh Văn phòng

Ủy ban an toàn giao thông quốc gia

20

Nguyễn Thị Nghĩa

 

1959

Thứ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

21

Đoàn Duy Khương

1960

 

Phó chủ tịch

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam

22

Phạm Song Hà

1971

 

Trưởng ban Chính trị và xã hội

Báo Nhân dân

23

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

1966

Thứ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

24

Dương Đình Khuyến

1958

 

Phó Tổng thư ký

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

III

ĐẠI DIỆN TÔN GIÁO: 05 VỊ

1

Thích Minh Nghiêm

1968

 

Ủy viên Hội đồng trị sự

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

2

Linh mục Trần Xuân Mạnh

1948

 

Q. Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam

3

Nguyễn Văn Thắm

1959

 

Ủy viên Ban trị sự

Trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

4

Hòa thượng Danh Lung

1964

 

Ủy viên TT HĐ Trị sự, Phó thư ký

Phật giáo Nam tông Khơ Me

5

Hồng Ngọc Thanh

1947

 

Phối sư

Hội thánh Cao đài Toà thánh Tây Ninh

IV

ĐẠI DIỆN CÔNG, THƯƠNG GIA: 07 VỊ

1

Trần Đình Vi

1977

 

Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần đầu tư du lịch sinh thái Phú Yên

2

Tống Quang Huy

1962

 

Giám đốc công ty

Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến

3

Nguyễn Thường Thanh

1963

 

Chủ tịch HĐ quản lý

Phòng khám Chữ thập đỏ Đông Anh

4

Trương Quang Đạo

1974

 

TL. Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam

5

Nguyễn Tuấn Khởi

1984

 

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Nhân ái Vòng tay Việt

6

Nguyễn Vinh Hiển

1976

 

Giám đốc kinh doanh

Hợp tác xã Thủy sản Tâm Đức

7

Đỗ Minh Hải

1965

 

Chủ tịch HĐQT

Công ty TNHH Long Long

V

CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TIÊU BIỂU: 03 VỊ

1

Lê Văn Lan

1936

 

Giáo sư sử học

 

2

Dương Trung Quốc

1947

 

Đại biểu Quốc Hội khóa XIV

 

3

Nguyễn Ngọc Khôi

1949

 

Giám đốc điều hành

Quỹ Trái tim vàng Việt Nam

IV

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM: 27 VỊ

1

Trần Thị Hồng An

 

1971

Phó Chủ tịch

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

2

Trần Thị An

 

1978

Phó trưởng ban

Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội

3

Hà Thị Lan Anh

 

1978

Phótrưởng ban

Ban Đối ngoại và Phát triển Trung ương Hội

4

Đặng Minh Châu

1961

 

Trưởng ban

Ban Tổ chức Trung ương Hội

5

Phạm Thị Hà Chiên

 

1975

Trưởng ban

Ban Đối ngoại và Phát triển Trung ương Hội

6

Nguyễn Quốc Dân

1964

 

Giám đốc Trung tâm

Trung tâm Đào tạo cánbộ Chữ thập đỏ

7

Nguyễn Minh Dương

1973

 

Phó ban phụ trách

Ban Tài chính - Kế toán Trung ương Hội

8

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1965

Trưởng ban

Ban Công tác xã hội - Quỹ Da cam Trung ương Hội

9

Phạm Văn Hà

1975

 

Phó giám đốc phụ trách

Trung tâm Nghe nhìn và THNĐ Trung ương Hội

10

Trần Thu Hằng

 

1971

Phó trưởng ban điều hành

Ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực Trung ương Hội

11

Lê Thu Hiền

 

1977

Phó trưởng ban

Ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực Trung ương Hội

12

Trần Quốc Hùng

1965

 

Phó Chủ tịch, Trưởngban

Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa

13

Nguyễn Vũ Hùng

1967

 

Giám đốc Trung tâm

Trung tâm điều dưỡng và sơ cấp cứu Chữ thập đỏ

14

Trần Thị Thanh Huyền

 

1982

Phó trưởng ban

Ban Công tác xã hội - Quỹ Da cam Trung ương Hội

15

Nguyễn Đức Khải

1965

 

Trưởng ban

Ban Kiểm tra Trung ương Hội

16

Nguyễn Thị Vân Nam

 

1984

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Trung ương Hội

17

Đặng Hồng Nhung

1959

 

Phó trưởng đại diện phụ trách

Cơ quan phía Nam Trung ương Hội

18

Nguyễn Trương Hải Ngọc

1979

 

Phó trưởngban

Ban Tổ chức Trung ương Hội

19

Trần Sĩ Pha

1972

 

Phó trưởng ban

Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa Trung ương Hội

20

Vũ Thị Phương

 

1973

Phótrưởng ban

Ban Tổ chức Trung ương Hội

21

Đào Thị Thanh Tâm

 

1969

Trưởng ban

Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội

22

Đoàn Văn Thái

1962

   

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

23

Nguyễn Minh Thông

1973

 

Phó trưởng ban

Ban Tài chính - Kế toán Trung ương Hội

24

Nguyễn Thị Xuân Thu

 

1961

Chủ tịch

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

25

Lương Thị Hồng Thúy

 

1972

Phó trưởng ban

Ban Đối ngoại và Phát triển Trung ương Hội

26

Đặng Minh Tiến

1961

 

Chánh Văn phòng

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

27

Lê Gia Tiến

1964

 

Trưởng ban, Chánh VP BCĐQGVĐ HMTN

Ban Công tác Hiến máu nhân đạo Trung ương Hội

 

Danh sách ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
khóa X

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

NAM

NỮ

I

ĐẠI DIỆN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ: 11 VỊ

1

Cao Quang Cảnh

1964

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh QUẢNG BÌNH

2

Huỳnh Văn Công

1958

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh BẾN TRE

3

Đỗ Thành Công

1970

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh LÀO CAI

4

Dương Đình Diện

1969

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh GIA LAI

5

Triệu Hồng Đoan

1959

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh CAO BẰNG

6

Lê Quang Ninh

1959

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ thành phố HỒ CHÍ MINH

7

Nguyễn Hữu Nghiệm

1960

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh PHÚ YÊN

8

Trần Quốc

1967

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh CÀ MAU

9

Nguyễn Minh Toan

1961

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh HÀ NAM

10

Lê Quang Trung

1962

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh TÂY NINH

11

Nguyễn Sỹ Trường

1977

 

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ thành phố HÀ NỘI

II

ĐẠI DIỆN BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: 07 VỊ

1

Trần Thanh Nam

1964

 

Thứ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Nguyễn Thị Nghĩa

 

1959

Thứ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Đào Hồng Lan

 

1971

Thứ trưởng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

4

Bùi Sĩ Lợi

1959

 

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

5

Nguyễn Viết Tiến

1959

 

Thứ trưởng

Bộ Y tế

6

Nguyễn Anh Tuấn

1979

 

Bí thư

Trung ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh

7

Thiếu tướng Lê Hiền Vân

1960

 

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Bộ Quốc phòng

III

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM: 15 VỊ

1

Trần Thị Hồng An

 

1971

Phó chủ tịch

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

2

Đặng Minh Châu

1961

 

Trưởng ban

Ban Tổ chức Trung ương Hội

3

Phạm Thị Hà Chiên

 

1975

Trưởng Ban

Ban Đối ngoại và Phát triển Trung ương Hội

4

Nguyễn Quốc Dân

1964

 

Giám đốc

Trung tâm Đào tạo cán bộ Chữ thập đỏ

5

Nguyễn Minh Dương

1973

 

Phó ban Phụ trách

Ban Tài chính - Kế toán Trung ương Hội

6

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1965

Trưởng Ban

Ban Công tác xã hội - Quỹ Da cam Trung ương Hội

7

Trần Thu Hằng

 

1971

Phó trưởng ban điều hành

Ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực
Trung ương Hội

8

Trần Quốc Hùng

1965

 

Phó Chủ tịch, Trưởngban

Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa Trung ương Hội

9

Nguyễn Đức Khải

1965

 

Trưởng Ban

Ban Kiểm tra Trung ương Hội

10

Đặng Hồng Nhung

1959

 

Phó Trưởng đại diện phụ trách

Cơ quan đại diện phía Nam Trung ương Hội

11

Đào Thị Thanh Tâm

 

1969

Trưởng ban

Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội

12

Đoàn Văn Thái

1962

   

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

13

Nguyễn Thị Xuân Thu

 

1961

Chủ tịch

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

14

Đặng Minh Tiến

1961

 

Chánh Văn phòng

Văn phòng Trung ương Hội

15

Lê Gia Tiến

1964

 

Trưởng ban, Chánh VP BCĐQG vận động HMTN

Ban Công tác Hiến máu nhân đạo Trung ương Hội


Số lần xem: 334
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

UBND

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ý kiến công dân

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang thông tin điện tử Phường 6 như thế nào?
THƯ VIỆN ẢNH