70 thanh lap

Hiến pháp 2013

Luật Đất Đai

Khách15
Thành viên0
Hôm nay228
24h qua1862
Tổng truy cập1899286
Your IP54.237.183.249

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6 LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6 
LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2020 - 2025
*
Số 01-BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phường 6, ngày 20 tháng năm 2020

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 6
Lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ phường đã quyết tâm phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng trưởng kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi, có không ít khó khăn, nhất là trong bối cảnh liên tục diễn ra những xung đột về quân sự, chính trị, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa các quốc gia; trong nước, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá; tình trạng tham nhũng, lãng phí, xa dân, quan liêu của một số cán bộ, đảng viên; công tác quy hoạch, quản lý đất đai còn bất cập; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị dẫn đến ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông ở một số địa bàn; tệ nạn xã hội, ma túy còn diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng đến đời sống, tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, gây những khó khăn nhất định cho công tác quản lý, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ, chính quyền.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Quận ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) quận, sự đồng thuận của nhân dân, sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm chính trị cao, cùng tinh thần năng động sáng tạo, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị phường đã vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu đề ra và các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ XIII

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh

1.1. Kinh tế tăng trưởng, chuyển dịch đúng định hướng thương mại - dịch vụ và phù hợp với xu hướng phát triển chung của Quận

Trong nhiệm kỳ, số lượng cơ sở kinh doanh ngành thương mại - dịch vụ tăng 29,2%[1]. UBND phường thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác hậu kiểm, kịp thời chấn chỉnh vi phạm về kinh doanh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, luôn tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về thủ tục, bảo đảm an ninh trật tự, môi trường thông thoáng để các cơ sở, doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, đến nay đã vận động chuyển đổi 12 hộ.

1.2. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu giao, bảo đảm cân đối thu - chi

Công tác quản lý và điều hành ngân sách địa phương đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu quận giao từ 11% trở lên[2]. Đảm bảo cân đối nguồn thu - chi thường xuyên và có kết dư để đầu tư phát triển. Chủ động giảm dự toán các bộ phận sử dụng ngân sách phường thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 02-CT/TU ngày 04/12/2015 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1.3. Tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; quan tâm  bảo vệ môi trường

Công khai và thực hiện quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị; Đảng ủy, UBND phường ban hành Nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 25/02/2016 của UBND quận về tăng cường công tác quản lý trật tự lòng đường, lề đường trên địa bàn quận và Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Với quyết tâm cao, tình trạng xây dựng không phép, sai phép những năm gần đây đã có chuyển biến tích cực[3], tình hình trật tự lòng, lề đường, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại các tuyến đường được cải thiện.

Trong nhiệm kỳ, 04 công trình, dự án trọng điểm được triển khai xây dựng trên địa bàn phường[4]; 05 công trình phúc lợi được thực hiện từ nguồn kinh phí kết dư và vận động[5]. Ngoài ra, hệ thống chính trị đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, sửa chữa, bê tông hóa 35 tuyến hẻm[6] (25 hẻm trải nhựa toàn tuyến), tổng kinh phí 10.067.000.000đ, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 4.091.000.000đ. Qua đó, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện đúng quy trình, quy định. 39 khu đất công[7] được quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích. Ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 19/10/2018 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường và phân loại rác tại nguồn; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, “15 phút vì cộng đồng”; đầu tư mô hình mảng xanh, khu vui chơi thiếu nhi xóa 02 “điểm đen” về rác. Tích cực tuyên truyền, vận động cải táng, bốc 142 ngôi mộ nằm xen cài trong khu dân cư (đạt 47,65% chỉ tiêu nhiệm kỳ). Phối hợp với Công ty Cấp nước Trung An phủ mạng hệ thống nước sạch, 100% hộ đã sử dụng nước sạch.

1.4. Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân

Chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chế độ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết. Phối hợp giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho 4.559 lao động, trong đó có 48 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo được giới thiệu trực tiếp.

Đề ra những giải pháp, hình thức hỗ trợ hiệu quả các hộ nghèo, cận nghèo[8]. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã nâng chuẩn 160 hộ, vượt chuẩn ra khỏi chương trình 155 hộ, hiện toàn phường còn 29 hộ nghèo (tỷ lệ 0,27%/tổng số hộ dân) và 37 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,34%/ tổng số hộ dân), thu nhập bình quân của hộ nghèo cơ bản đạt tiêu chí thành phố giai đoạn 2019 - 2020 là 28 triệu/ người/năm, tăng 3,5 lần so với năm 2011, không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm. 

Trên địa bàn phường có 05 trường công lập ở tất cả các cấp học[9], ngoài ra còn hệ thống 05 trường dân lập, tư thục[10] và 05 nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, tỷ lệ học sinh tiểu học và THCS học 02 buổi/ngày đạt 61%. Đội ngũ giáo viên được quan tâm bồi dưỡng chuẩn hóa, khuyến khích tự học, tự rèn; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh về đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống, nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường quản lý nhà nước đối với lớp mẫu giáo độc lập, nhóm trẻ gia đình, kiểm tra đảm bảo chất lượng giáo dục, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em. Củng cố, nâng chất hoạt động Hội đồng giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm[11]. 

Thực hiện hiệu quả công tác y tế dự phòng, Trạm y tế phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia. Duy trì tốt phòng khám bác sĩ gia đình, phối hợp với các ban ngành quản lý an toàn thực phẩm, kiểm soát và kịp thời ngăn ngừa các loại dịch bệnh. Vận động hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu giao hàng năm[12].

Tập trung lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân, góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 0,01% (Nghị quyết 0,035%) và hạn chế tình trạng sinh con thứ 3. Phối hợp các trường học tổ chức truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em, chống xâm hại tình dục, duy trì thực hiện dự án “Trường học thân thiện - bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương”. Quan tâm và hỗ trợ đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS, khuyết tật... Đạt tiêu chí đánh giá phường phù hợp với trẻ em hàng năm theo Quyết định 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, kỷ niệm 10 năm thành lập phường... Trang thông tin điện tử và Trang Facebook của phường hoạt động tích cực, hiệu quả, truyền tải kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin chính thống định hướng dư luận nhân dân. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thân thể phát triển mạnh mẽ, rộng khắp ở địa bàn dân cư[13]; tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao phường lần thứ VIII năm 2017. Vận động xây dựng 03 công viên, sân tập thể thao, vui chơi thiếu nhi (khu phố 1, 5, 6) phục vụ nhu cầu vui chơi, thể thao cho nhân dân. Tổ chức kiểm tra 326 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, ngành nghề nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội (cà phê, khách sạn, nhà nghỉ, trò chơi máy bắn cá ...); vận động chuyển hóa 32 lượt cơ sở có dấu hiệu phát sinh tệ nạn, hiện trên địa bàn phường còn 03 cơ sở. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu “3 giảm”, phòng chống tội phạm, hỗ trợ nguời sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Cựu chiến binh gương mẫu", “Tuổi cao gương sáng”... gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đã thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, 6/6 đạt danh hiệu khu phố văn hóa nhiều năm liền, phường đạt chuẩn phường văn minh - đô thị năm thứ 3 lần II.

1.5. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Gắn phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân thường trực, cơ động, dự bị động viên đạt số lượng và chất lượng. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định. Xây dựng hình ảnh đẹp trong lực lượng dân quân theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/QU ngày 24/9/2012 của Quận ủy và Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện, tham gia hội thao, diễn tập phòng thủ theo chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bảo vệ dân phố tuần tra, chốt chặn giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải tỏa ùn tắc giao thông trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đảm bảo chất lượng chính trị[14], trình độ học vấn.

Triển khai hệ thống chính trị chủ động nắm tình tình, tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác với âm mưu “Diễn biến hòa bình” và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định chính trị. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường tuần tra, tấn công trấn áp tội phạm. Xây dựng và sử dụng lực lượng bảo vệ dân phố hiệu quả. Phát huy các mô hình tự quản về an ninh trật tự[15]. Chủ động phối hợp với các địa bàn giáp ranh trong giữ gìn an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, giảm ùn tắc giao thông[16]. Thường xuyên tuyên truyền, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, chủ động quản lý tài sản, tích cực báo tin tố giác tội phạm[17]. Kiểm tra, phát hiện 10 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và 19 đối tượng sử dụng ma túy. Hàng năm, án phạm pháp hình sự xảy ra dưới 6 vụ/10.000 dân, tỷ lệ khám phá án đạt trên 75%[18].

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân

2.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ

2.1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Đảng ủy tập trung lãnh đạo tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng các cấp; tổ chức báo cáo tình hình thời sự định kỳ hàng quý.

Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm[19], gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Đề án 02-ĐA/TU ngày 23/4/2014 của Thành ủy và Kế hoạch 101-KH/QU ngày 10/7/2014 của Quận ủy, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tình hình, nguyên nhân, những nguy cơ và biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện bảng cam kết, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá phân tích chất lượng đảng viên hàng năm. 

Quan tâm công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tuyên truyền, cung cấp những thông tin chính thống, đăng tải tài liệu trên trang website, trang facebook của phường để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều được tiếp cận, hiểu và tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, không bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo tham gia tụ tập biểu tình, gây rối, làm mất ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

2.1.2. Công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự cấp ủy các chi, đảng bộ, nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ phường[20]. Các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của BCH Trung ương, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương (thay HD 09-HD/BTCTW) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn 02-HD/TU ngày 22/3/2019 nội dung sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn[21]. Thực hiện Hướng dẫn 13-HD/TU của Thành ủy phân công đảng ủy viên, đảng viên là cán bộ công chức, chiến sĩ công an, quân sự tham dự sinh hoạt chi bộ khu phố, tổ dân phố, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, thực trạng tại cơ sở để có định hướng, chỉ đạo kịp thời. Giải thể chi bộ cơ quan phường, đưa 24 đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn dân cư.

Tổ chức 20 hội nghị giao ban chuyên đề, thảo luận, tìm những biện pháp giải quyết tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cần có sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy[22].

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung qui hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phường đến năm 2025 và những năm tiếp theo đúng quy trình. Quan tâm công tác cán bộ, mạnh dạn sắp xếp, luân chuyển nhiệm vụ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể, chính quyền, đảm bảo phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ[23].

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên luôn được quan tâm, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu[24]. Toàn Đảng bộ hiện có 666 đảng viên, tăng 181 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ, trong đó 361 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng từ 30-70 năm.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo theo Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Tổ Chỉ thị 10-CT/TU hoạt động tích cực, đã thành lập 01 chi bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy phường (10 đảng viên) và 03 chi đoàn thanh niên (20 đoàn viên) ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập[25].

2.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Kịp thời triển khai các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy về tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng. Hàng năm, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát đề ra chỉ tiêu cụ thể[26], đảm bảo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm[27]; tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc và quy trình kiểm tra, giám sát, qua đó đã góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; kịp thời giải quyết đơn thư, tố cáo; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TW ngày 01/12/2017 của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thành lập Tổ công tác thực hiện Quy định 1374 có chương trình làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên. Giải quyết thông tin phản ảnh đảm bảo đúng quy trình[28].

2.2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

2.2.1. Hoạt động của HĐND phường

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, MTTQ phường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức thành công 13 kỳ họp (04 kỳ họp bất thường); 15 buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; đại biểu HĐND tiếp 30 lượt công dân; ghi nhận 464 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng và giám sát việc giải quyết (100% kiến nghị đã được xử lý, giải quyết).

2.2.2. Hoạt động của UBND phường

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gương mẫu, phong cách làm việc khoa học, có ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính theo mô hình “Một cửa liên thông”, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; triển khai cung cấp, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch; xây dựng và thực hiện nhiều mô hình, giải pháp[29] cải cách hành chính và duy trì hiệu quả đã tạo điều kiện thuận lợi, giảm tải các thủ tục, tiết kiệm thời gian, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của phường và tỷ lệ hài lòng của người dân[30].

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, niêm yết, công khai 114 thủ tục hành chính gồm 21 lĩnh vực thuộc thẩm quyền; các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn. Hoạt động của chính quyền bám sát Quy chế làm việc; Quy chế phối hợp giữa UBND, MTTQ và các đoàn thể; các hoạt động được triển khai rộng rãi, có sự giám sát, góp ý xây dựng của mặt trận - đoàn thể và nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật[31]. Lãnh đạo phường tổ chức đối thoại, duy trì lịch tiếp dân, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính và phản ánh, kiến nghị của nhân dân[32]. Thành lập Chi hội Luật gia phường và các tổ hòa giải ở khu phố, kịp thời giải quyết góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, không để xảy ra điểm nóng.

UBND phường xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và triển khai thường xuyên thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt trong cơ quan, đơn vị, khu phố, tổ dân phố, gắn với tuyên truyền, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức công khai, minh bạch theo quy định.

2.3. Nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân; Củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 

2.3.1. Công tác vận động nhân dân

Triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII về công tác vận động nhân dân giai đoạn 2015 - 2020; Nghị quyết 25 Hội nghị TW7 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chương trình 24-CTr/QU ngày 29/12/2017 của quận ủy về tăng cường lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận - đoàn thể ở địa bàn dân cư giai đoạn 2018 - 2020.

Chú trọng công tác dân vận chính quyền; phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa chính quyền với mặt trận - đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Triển khai thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân và tổ chức. Kịp thời rà soát, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, lực lượng cốt cán phong trào trong tôn giáo; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2.3.2. Củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 

Mặt trận và các đoàn thể phường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới[33]. Phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua chức năng giám sát, phản biện xã hội. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đa dạng các loại hình tập hợp, phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường.

- Mặt trận Tổ quốc: Phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa hàng năm đạt chất lượng[34]. Vận động Quỹ “Vì người nghèo, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ  quốc” đạt và vượt chỉ tiêu[35]. Tổ chức xây dựng, sửa chữa chống dột nhà tình thương, tình nghĩa; trao học bổng; tặng quà tết, phương tiện sinh kế; trợ cấp khó khăn...[36]. Tham mưu, phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND trước và sau các kỳ họp HĐND quận, phường, tiếp thu và giám sát các ngành, cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Công tác tôn giáo, dân tộc thực hiện đúng chủ trương của Đảng, phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; giám sát cán bộ công chức, đảng viên nơi cư trú; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước[37] góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tích cực tập hợp, thu hút sự tham gia của thanh thiếu nhi, đoàn viên, hội viên qua việc triển khai “3 phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc“ và “3 chương trình đồng hành cùng thanh niên“; tổ chức thực hiện 09 công trình thanh niên[38], đưa vào sử dụng có hiệu quả. Chú trọng công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng; chăm lo, hỗ trợ vốn, học nghề, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp. Hoạt động hè hàng năm góp phần quản lý, định hướng sinh hoạt lành mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn, Hội được củng cố, nâng chất lượng, thể hiện vai trò xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ, qua phong trào đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 92 đoàn viên ưu tú (26 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng). Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên hiện nay là 47,4% (647/1.365), trong đó có 190 đoàn viên và 457 hội viên[39].

- Hội Liên hiệp Phụ nữ: Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, phong trào ”Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”; luôn là lực lượng nòng cốt trong nhiều hoạt động, phong trào cách mạng ở địa phương. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tập hợp hội viên phụ nữ; tổng số hội viên hiện nay là 2.441 (tỷ lệ 63,22%)[40]. Trong nhiệm kỳ có 13/46 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Hội Cựu chiến binh: Luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng và chính quyền. Tỷ lệ hội viên Cựu chiến binh tham gia công tác trong hệ thống chính trị cao[41], với nhiều chức danh. Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện mô hình “3 chi” và vận động quần chúng, giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và các phong trào thi đua, hoạt động kết nghĩa giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp 108 hội viên, tổng số hội viên hiện nay là 390, trong đó có 230 đảng viên, tỷ lệ 58%.

- Hội Chữ thập đỏ: Tích cực vận động thành lập các chi hội đặc thù[42], phát huy nguồn lực xã hội, vận động ủng hộ các chương trình nhân đạo, xã hội từ thiện[43]. Vận động hiến máu nhân đạo hàng năm đều vượt chỉ tiêu và chất lượng được giao. Tổ chức 10 buổi tập huấn sơ cấp cứu cho 50 lượt người. Duy trì hoạt động 6 chốt sơ cấp cứu. Tổ chức thành công mô hình “Xe chuyển bệnh miễn phí” và “Tủ cơm từ thiện”. Thường xuyên kiện toàn, ổn định về tổ chức, hiện có 513 hội viên.

- Hội Người cao tuổi: Thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thơ, họp mặt kỷ niệm, thăm hỏi, chăm lo, khám bệnh cấp thuốc miễn phí ... Đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, thành lập các câu lạc bộ “Sống vui - sống khỏe”, “Liên thế hệ tự giúp nhau”; duy trì hiệu quả “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”. Hội viên người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có nhiều đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, gương mẫu và vận động gia đình, cộng đồng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua tại địa phương. Tổng số hội viên đến nay là 1.284, trong nhiệm kỳ đã tổ chức mừng thọ 598 cụ, trong đó có 03 cụ từ 100 tuổi trở lên.

- Hội Khuyến học: Tích cực đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Chú trọng xây dựng Đảng ủy phường theo mô hình “4 có”, Hội Khuyến học phường “6 có”[44], công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Khuyến học đã từng bước trở thành một phong trào quần chúng rộng khắp đến từng địa bàn, từng gia đình, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nhất là tạo cơ hội học tập cho mọi người trong đó có người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội trên địa bàn phường. Tổng số hội viên khuyến học hiện có 4.300 người (12,34% tổng số dân), trong đó 100% đảng viên là hội viên Hội Khuyến học.

3. Thực hiện tốt các công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020

3.1. Trong nhiệm kỳ, cấp uỷ các chi, đảng bộ khu phố đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, mạnh thường quân, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của UBND phường thực hiện sửa chữa, nâng cấp, bê tông hoá 35 tuyến hẻm[45] (tỷ lệ 350%), trong đó có 25 tuyến hẻm được đầu tư trải nhựa nóng toàn tuyến; Tổng kinh phí 10.067.000.000đ (ngân sách nhà nước hỗ trợ 4.091.000.000đ).

3.2. Tổ chức xây mới và trao tặng 03 căn nhà tình thương, tình nghĩa; sửa chữa, chống dột 17 căn nhà diện chính sách, hộ nghèo[46], tổng kinh phí 325.000.000đ do cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp.

3.3. Tổ chức trồng cây xanh tại 05 khu đất tiểu đảo dưới 1.000m2 do Nhà nước quản lý[47], đồng thời vận động lắp đặt thiết bị, cải tạo thành công viên, sân thể thao, khu vui chơi thiếu nhi, tổng kinh phí 250.000.000đ.

3.4. Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình về an ninh trật tự, trong nhiệm kỳ: khu phố 3 (năm 2017, 2018, 2019), khu phố 4 (năm 2016) đã được công nhận là khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu; khu phố 1 (năm 2016, 2017), khu phố 6 (năm 2016) là khu phố có tội phạm được phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời.

3.5. Với sự nỗ lực, quyết tâm, Đảng uỷ bộ phận cùng với cấp uỷ các chi bộ và hệ thống chính trị khu phố 6 đã lãnh đạo, triển khai vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp; 100% các tuyến hẻm được nâng cấp, sửa chữa, đổ bê tông, nhựa nóng; quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, các tuyến đường nội bộ không rác, mỗi đoàn thể đảm nhận một tuyến hẻm; vận động lắp đặt camera giám sát an ninh toàn khu phố.

3.6. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn PCCC, kiểm tra xử lý các trường hợp chủ quan, vi phạm quy định PCCC. Do đó, trong nhiệm kỳ, trên địa bàn 06 khu phố không xảy ra các vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại về tài sản, con người.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

1. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

- Công tác vận động cải táng, bốc mộ chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết (47,65%/50%). Công tác tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp rất khó khăn, hiệu quả thấp (vận động được 12/30 hộ kinh doanh). Vẫn còn tình trạng xây dựng không phép, sai phép, có trường hợp không xử lý kịp thời dẫn đến khó khắc phục hậu quả.

- Còn tình trạng lấn chiếm lề đường, tái sử dụng bảng quảng cáo, mái che sai quy định. Một số khu đất trống, chưa xây dựng trong khu dân cư trở thành điểm tập kết rác tự phát. Hiện tượng xả nước thải tại nơi kinh doanh ra đường còn xảy ra.

- Trên địa bàn vẫn còn một số cơ sở kinh doanh ngành nghề, dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu phát sinh tệ nạn xã hội đang hoạt động. Tình hình an ninh trật tự luôn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp; chưa phát huy tốt các mô hình tự quản về an ninh trật tự; công tác tuyên truyền chưa thật sự tác động hiệu quả đến việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tự bảo vệ tài sản của người dân.

          2. Về công tác xây dựng Đảng 

- Công tác tuyên truyền miệng chưa thực sự phát huy hiệu quả. Sự lan toả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa cao. Vẫn còn tình trạng một số đảng viên chưa tích cực, gương mẫu tham gia các phong trào, hoạt động của khu phố, tổ dân phố; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận, tuyên truyền.

- Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ khu phố, chi bộ doanh nghiệp rất hạn chế, gây khó khăn cho hoạt động xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện chỉ tiêu nghị quyết về công tác phát triển Đảng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là đảng viên chưa đạt yêu cầu. Chưa phát huy hết vai trò của đảng viên đương chức tại nơi cư trú. Công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức Đảng có lúc chưa sát đúng.

- Tuy đã quan tâm trong công tác bồi dưỡng và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ rèn luyện, phấn đấu đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu, nhất là về năng lực và bản lĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để bổ sung nhân sự cho Đảng ủy phường theo cơ cấu đã được Đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 thống nhất, nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, Ban chấp hành Đảng bộ phường hiện vẫn thiếu cơ cấu nhân sự trẻ dưới 30 tuổi. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có dưới 100 lao động chưa đạt yêu cầu về chỉ tiêu và chất lượng để duy trì hoạt động hiệu quả.

3. Về công tác vận động nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị

- Công tác vận động nhân dân hiệu quả chưa cao, chưa phát huy hết tiềm năng, sức mạnh của nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Hoạt động của các đoàn thể về nội dung và phương thức tuy có đổi mới nhưng còn chậm, nặng hành chính; một số phong trào, cuộc vận động triển khai không thiết thực, mang tính hình thức, không đáp ứng được nhu cầu và sự quan tâm tham gia của đa số đoàn viên, hội viên; Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn TNCSHCM phường chưa đảm bảo chỉ tiêu đề ra[48].

- Công tác phối hợp giữa UBND và Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phường có lúc chưa nhịp nhàng, đồng bộ, nhất là trong công tác vận động, tuyên truyền. Việc triển khai, hướng dẫn và thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập còn lúng túng, chưa đầy đủ theo quy định.

III. NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân

1.1. Nguyên nhân đạt được

1.1.1. Nguyên nhân khách quan: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp kịp thời của Quận uỷ, HĐND, UBND quận và sự hỗ trợ của các ban ngành cấp trên đã tạo điều kiện để phường tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

1.1.2. Nguyên nhân chủ quan:

Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc; xây dựng chương trình hành động, nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch triển khai kịp thời, phù hợp với điều kiện trong từng thời điểm, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực đến tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hành công vụ của cán bộ, đảng viên, tạo được niềm tin cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

1.2.1. Nguyên nhân khách quan

Tình hình dân số tăng nhanh[49], chủ yếu do nhập cư gây khó khăn cho công tác quản lý hành chính và đảm bảo an ninh trật tự; sự phát triển mạnh mẽ của internet, các mạng xã hội lan tràn thông tin không chính thống, xuyên tạc, thiếu chính xác, ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin của nhân dân, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền. Sự thay đổi khá nhiều về nhân sự do điều động, bổ nhiệm, luân chuyển[50] ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Một bộ phận người dân, nhất là người dân nhập cư làm công việc kinh doanh buôn bán nhỏ, không cố định, ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế, vì lợi ích trước mắt cố tình vi phạm, tìm cách đối phó, cản trở,  nhanh chóng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sử dụng biển quảng cáo, mái che sai quy định ngay sau khi lực lượng chức năng rút đi.

Nhận thức về tín ngưỡng, tâm linh của người dân còn nặng nề; bên cạnh đó, việc cải táng, bốc mộ khá tốn kém, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nên các hộ dân chưa đồng thuận cao; việc tiếp xúc với các gia đình hoặc đối tượng có tiếng nói quan trọng trong các gia tộc để vận động gặp rất nhiều khó khăn vì đa số không cư ngụ tại địa phương, những gia đình ở tại chỗ thường chỉ có nhiệm vụ trông coi khu mộ, do đó tỷ lệ vận động cải táng, bốc mộ đến nay khá thấp.

Đa số các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều có tổ chức Đảng, quần chúng đã trực tiếp tham gia tại nơi học tập, công tác; số đối tượng còn lại tại địa phương đa số không đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, lý lịch, trình độ; do đó, công tác phát triển Đảng tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp còn hạn chế.

1.2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác nắm tình hình và phối hợp giữa bộ phận chức năng của UBND, mặt trận - đoàn thể, các chi đảng bộ, khu phố, tổ dân phố, cảnh sát khu vực trong tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý chưa thực sự đồng bộ; bên cạnh đó, cán bộ được phân công phụ trách chưa quyết liệt đeo bám, tham mưu, xử lý công việc.

- Các biện pháp đang áp dụng nhằm tăng cường chấn chỉnh trật tự kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường; vận động, chuyển hóa các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm còn hạn chế; chưa có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là tuyên truyền, vận động chủ nhà không kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng kinh doanh các ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội cao, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

Trình độ năng lực tham mưu, ý thức trách nhiệm của một số ít cán bộ, công chức, chiến sỹ công an, quân sự có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu công việc nên ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kinh nghiệm của một số cán bộ làm công tác dân vận chưa thực sự nhạy bén, kỹ năng chưa cao. Việc nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội, tình hình nhân dân có lúc chưa kịp thời. Kỹ năng của lực lượng tuyên truyền viên còn hạn chế.

- Giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng chưa linh hoạt. Các đoàn thể chưa thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức, thu hút sự tham gia của quần chúng, từ đó kịp thời phát hiện nguồn, giao nhiệm vụ, tạo điều kiện phấn đấu, bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng. Việc tạo nguồn và phát triển đảng viên nhập ngũ hàng năm chưa liên tục và thiếu tính kế thừa.

- Một số cấp ủy chi bộ còn nể nang, chưa thẳng thắn trong nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW (nay là Quy định 213-QĐ/TW) của Bộ Chính trị. Mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú trong việc theo dõi, quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú còn thiếu chặt chẽ, thông tin hai chiều hạn chế.

- Nguồn nhân sự cán bộ trẻ, cán bộ quy hoạch tuy có trình độ, kiến thức được đào tạo bài bản nhưng chưa vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ, chưa năng động và bản lĩnh trong xử lý công việc được giao phụ trách. Do đó, chưa đảm bảo tiêu chuẩn để giới thiệu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

- Một số tổ chức đoàn thể chưa phát huy được tiềm năng, sức mạnh của tổ chức; năng lực, trình độ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cán bộ chưa chủ động thường xuyên bám sát cơ sở, nỗ lực đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với nhu cầu thiết thực của đoàn viên, hội viên, do đó hoạt động thường đi vào lối mòn, không tạo được sức hấp dẫn, thu hút và sự quan tâm tham gia của đoàn viên, hội viên. Đoàn Thanh niên chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng và duy trì hoạt động của các chi đoàn doanh nghiệp.

2. Một số kinh nghiệm

Thứ nhất là, chú trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Kịp thời quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị cấp trên đến các chi, đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quan tâm đổi mới về phương thức, vận dụng phù hợp với tính chất, đặc điểm cụ thể của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp, hiệu quả. Sâu sát các đơn vị, bộ phận trong quá trình thực hiện, kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn.

Thứ hai là, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Kiện toàn các cấp ủy, xây dựng Bí thư cấp ủy đủ tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đảng viên và quần chúng. Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết, lắng nghe ý kiến để kịp thời giải quyết những bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ ba là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên để giữ vững kỷ cương của Đảng; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận - đoàn thể. Coi trọng dự báo tình hình để có định hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích sự sáng tạo, xây dựng các mô hình, sáng kiến áp dụng hiệu quả vào thực tế.

Thứ là, quan tâm công tác đào tạo trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức. Kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên khách quan, thực chất. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, chương trình kế hoạch công tác của từng bộ phận, từng cá nhân theo giai đoạn trong từng năm và cả nhiệm kỳ.

Thứ năm là, giữ vững ổn định chính trị; nắm chắc địa bàn, chỉ đạo xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp; phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội phải đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh. Đảm bảo an sinh xã hội, mọi hoạt động phải xuất phát từ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH,
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ PHƯỜNG
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Trong những năm tới, tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực, thiên tai, biến đổi khí hậu còn diễn biến phức tạp. Trên địa bàn phường, nhiều dự án lớn sẽ tiếp tục được triển khai có tác động tích cực đến sự phát triển về nhiều mặt của địa phương. Tốc độ tăng dân số cơ học dự báo vẫn còn ở mức cao kéo theo áp lực trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen đòi hỏi phải kiên định mục tiêu, tăng cường công tác lãnh đạo, xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đảm bảo sự phát triển bền vững của phường.

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

“Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Kinh tế tăng trưởng theo hướng thương mại - dịch vụ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, huy động các nguồn lực cải thiện mỹ quan đô thị, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

II. CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN

* Về kinh tế - đô thị (5 chỉ tiêu)

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường phấn đấu vượt dự toán quận giao 5%/năm; Đảm bảo tiết kiệm chi thường xuyên 10%/năm.

2. Phấn đấu 100% tuyến hẻm được duy tu, sửa chữa kịp thời khi xuống cấp.

3. 100% hộ dân và chủ nguồn thải ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; cam kết không xả rác ra đường và kênh rạch.

4. Đến năm 2025 có ít nhất 80% tổ chức, hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đúng qui định.

5. Phấn đấu đến năm 2025 vận động trám, lấp ít nhất 500 giếng khoan hiện có.

* Về văn hoá - xã hội (8 chỉ tiêu)

6. Đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố dưới 0,5%/ tổng số hộ dân; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020.

7. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 2,21%.

8. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% học sinh lớp 1, 80% học sinh tiểu học và 60% học sinh trung học cơ sở học 2 buổi/ngày.

9. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1,05%.

10. Phấn đấu bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu quận giao.

11. Giữ vững Trạm y tế đạt Bộ tiêu chí Quốc gia.

12. Vận động hiến máu nhân đạo đạt 100% chỉ tiêu quận giao.

13. Phấn đấu phường được ghi nhận đạt chuẩn văn minh  - đô thị hàng năm.

* Về quốc phòng - an ninh (02 chỉ tiêu)

14. Hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và công an hàng năm, đảm bảo chất lượng chính trị và trình độ học vấn theo quy định.

15. Hàng năm, kiềm chế phạm pháp hình sự dưới 5 vụ/10.000 dân; Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 75% trở lên.  

* Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (7 chỉ tiêu)

16. Hàng năm, 100% chi, đảng bộ và trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

17. Kết nạp 10 đảng viên/năm. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ đảng viên trong giáo viên đạt ít nhất 25%; 100% tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.

18. Phấn đấu thành lập chi bộ, hoặc chi đoàn thanh niên, chi hội LHTN tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (dưới 100 lao động) có đủ điều kiện.

19. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường và các chi, đảng bộ, khu phố, tổ dân phố thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định của Đảng.

20. Kiểm tra, giám sát 100% tổ chức Đảng và đảng viên về thực hiện thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

21. Hàng năm, mặt trận và các đoàn thể được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tăng 2% số lượng hội viên phụ nữ so với tổng số hội viên của năm trước liền kề; phấn đấu đến năm 2025 kết nạp 400 đoàn viên Đoàn TNCS HCM.

22. Tỷ lệ người dân hài lòng đối với tất cả các bộ phận tiếp dân đạt 95% trở lên.

III. CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

  1. Vận động đầu tư xây dựng công viên, khu vui chơi thiếu nhi tại Khu phố 1[51].
  2. Vận động cải tạo mảng xanh và lắp đặt thiết bị thể thao công cộng tại Khu phố 5[52].
  3. Vận động nâng cấp, trải nhựa đoạn cuối hẻm 187 đường số 28, Khu phố 1[53]

4. 100% các tuyến hẻm có gắn camera giám sát an ninh.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Về phát triển kinh tế

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, môi trường kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự cho các thành phần kinh tế phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ. Ủng hộ phát triển thêm các cửa hàng bán lẻ hiện đại, cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư, khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam. Đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, vận động hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Thực hiện đúng Luật ngân sách, công khai minh bạch, tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí; đảm bảo cân đối thu - chi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách và các nguồn vận động đóng góp từ nhân dân.  

Có các giải pháp tăng thu, hỗ trợ người nộp thuế, thu thuế nợ đọng; Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, kê khai thuế môn bài kinh doanh phòng trọ. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế rà soát, nắm chắc các hộ kinh doanh để thu thuế đạt chỉ tiêu hàng năm; kịp thời điều chỉnh những sai sót trong thu thuế đất phi nông nghiệp; đồng thời kiểm tra xử lý theo quy định đối với các hộ không kê khai, nộp thuế.

 2. Quản lý, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/QU ngày 29/7/2019 của Quận ủy Gò Vấp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn Quận và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/02/2016 của Chủ tịch UBND Quận về tăng cường công tác quản lý trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận Gò Vấp. Vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về lĩnh vực đất đai, xây dựng; nhanh chóng bàn giao mặt bằng ủng hộ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn phường. Xử lý hành vi vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công. Khảo sát, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận đóng góp nâng cấp, sửa chữa các tuyến hẻm hư hỏng, chưa được bê tông hóa kết hợp với các dự án chỉnh trang, nâng cấp đô thị.

Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý đô thị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng; thực hiện tốt công tác công khai quy hoạch, cung cấp thông tin về các công trình, dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân.

Quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước ngầm theo quy hoạch. Phối hợp với các ngành chức năng quản lý, đề xuất phương án khai thác, sử dụng đất công hiệu quả. Tham gia các dự án đầu tư phát triển công viên, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường của Quận và Thành phố; Tiếp tục vận động nhân dân bốc mộ, cải táng, di dời các khu nghĩa trang, thổ mộ nằm xen cài trong khu dân cư.

Tăng cường các hoạt động thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân về bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện bảng cam kết phân loại rác tại nguồn, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn. Từng bước sắp xếp địa bàn, thu gom rác hợp lý, khuyến khích chuyển đổi phương tiện thu gom rác, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm làm ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình, cách làm hiệu quả về bảo vệ môi trường, quan tâm sơ kết, rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng và kịp thời nhân rộng.

3. Chăm lo phát triển văn hoá - xã hội

3.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo

Xác định giáo dục - đào tạo là động lực để phát triển bền vững. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo đúng chủ trương xã hội hóa, đa dạng hóa các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên có chất lượng, tâm huyết với nghề. Đổi mới phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; coi trọng thực hành; phát huy năng lực sáng tạo của người học; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Phát huy hiệu quả Trung tâm học tập cộng đồng, Hội đồng giáo dục, Hội khuyến học phường. Duy trì mô hình Đảng uỷ phường “4 có”, Hội khuyến học phường “6 có” và thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài; tạo điều kiện cho mọi người, nhất là hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận giáo dục có chất lượng; mỗi người dân đều được học tập suốt đời.

3.2. Văn hoá - thông tin và thể dục thể thao 

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội. Huy động tốt các nguồn lực xã hội để chăm lo, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Duy trì và phát huy các câu lạc bộ văn nghệ đã thành lập. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử đã được công nhận. tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, tuyên truyền đề cao vai trò gia đình trong giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ. Gắn xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị với xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, đa dạng, nhất là các dịp lễ, tết. Xây dựng các điểm sáng văn hóa, đơn vị văn hóa.

Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị gắn với phong trào nêu gương “Người tốt, việc tốt”. Nâng chất lượng việc đánh giá, bình xét hộ gia đình văn hoá; xây dựng khu phố, tổ dân phố không có tệ nạn xã hội, thực hiện bình đẳng giới, kế hoạch hóa và phòng chống bạo lực gia đình. Phấn đấu giữ vững 6/6 khu phố văn hóa, phường được ghi nhận hàng năm và công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị lần thứ 2.

Tập trung phát triển các môn thể thao phong trào, thể thao học đường; xã hội hóa lắp đặt các thiết bị luyện tập ngoài trời tại các khu vực công cộng; sử dụng có hiệu quả các công viên, sân chơi thể thao đã được đầu tư, xây dựng. Duy trì và phát huy các câu lạc bộ thể thao, dưỡng sinh đã được thành lập; tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên từ 40% trở lên.

3.3. Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống nhân dân 

Đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi hàng tháng, đột xuất đối với người có công và thân nhân người có công theo quy định; thường xuyên thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, hộ nghèo nhân các dịp lễ, tết. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chính sách bảo trợ, an sinh xã hội. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác dân số, gia đình và trẻ em. Vận động quỹ “Vì người nghèo”; tập trung giới thiệu việc làm, học nghề, hỗ trợ vốn vay, trợ lực cho  các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng chuẩn hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố. Vận động sửa chữa chống dột, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa. Thực hiện Thông tri 12-TTr/QU của quận ủy phân công các chi bộ, mặt trận và các đoàn thể trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Quan tâm chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, vận động kế hoạch hóa gia đình, hiến máu nhân đạo theo chỉ tiêu được giao. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, Trạm y tế phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế và nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh ban đầu. Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, tổ chức đầy đủ các chương trình tiêm chủng, chăm sóc sức khoẻ trẻ em. Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân, kinh doanh dược, thực phẩm trên địa bàn. Vận động hộ dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, và các loại hình bảo hiểm khác, có chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, khó khăn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

4. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường 

4.1. Công tác quốc phòng địa phương

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ Quốc phòng; Xây dựng hình ảnh đẹp trong lực lượng dân quân theo Nghị quyết 15-NQ/QU của quận ủy; Tiếp tục thực hiện Đề án 595 của UBND Thành phố về sử dụng dân quân thường trực tham gia xử lý tình huống gây rối, biểu tình, bạo loạn giai đoạn 2015 - 2025; Nghị định 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ Quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Đề án 02-ĐA/TU của thành ủy và Kế hoạch 74-KH/QU của quận ủy về xây dựng chi bộ quân sự phường gắn với quy hoạch cán bộ quân sự ở cơ sở.

Gắn phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân thường trực, trinh sát, cơ động, binh chủng đủ về số lượng, nâng về chất lượng, đảm bảo công tác nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân; xây dựng lực lượng quân sự là nòng cốt tham gia phòng, chống cháy nổ; lụt bão, thiên tai; cứu hộ - cứu nạn; khắc phục sự cố thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm.

 Hàng năm, huấn luyện và tham gia tốt Hội thao quốc phòng, diễn tập và hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ; phúc tra, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Tạo điều kiện trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho công tác quân sự địa phương.

4.2. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về âm mưu ”Diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thường xuyên kiện toàn và vận hành hiệu quả Ban Chỉ huy thống nhất, kịp thời xử lý các tình huống, vụ việc liên quan đến an ninh, chính trị, không để bị động, xảy ra điểm nóng, phức tạp; không để hình hành băng nhóm tội phạm, tụ điểm ma túy, mại dâm, cờ bạc trên địa bàn. Phấn đấu kiềm chế số vụ phạm pháp hình sự hàng năm dưới 5 vụ/10.000 dân, tỷ lệ khám phá án đạt trên 75%, trong đó trọng án đạt 100%. Phát huy hiệu quả mô hình camera giám sát an ninh. Xây dựng các khu phố không có tội phạm ẩn náu, khu phố có tội phạm được phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, ngăn chặn, xử lý triệt để, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường. Chủ động phối hợp với các địa bàn giáp ranh trong giữ gìn an ninh trật tự, giảm ùn tắc giao thông.

Phối hợp chặt chẽ trong tuần tra, chốt trực giữa lực lượng công an, quân sự và bảo vệ dân phố. Duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự và phát triển các mô hình mới phù hợp. Thường xuyên tuyên truyền, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, chủ động quản lý tài sản, tích cực báo tin tố giác tội phạm, nâng chất phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị quan trọng.

4.3. Hoạt động tư pháp

Giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, đúng hẹn, đáp ứng nhu cầu về tư pháp, hộ tịch của nhân dân. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành các quy định pháp luật của người dân. Đảm bảo tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khách quan, đúng quy định. Chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên 90%.

5. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 

5.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

5.1.1. Về chính trị tư tưởng

Tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; xác định việc nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Ngoài việc tham gia các đợt học tập do đảng bộ, chi bộ tổ chức thì mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng sát với tình hình của địa phương. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đề cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; có kế hoạch và nghiêm túc thực hiện các biện pháp sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình và phê bình, chất vấn trong các kỳ họp cấp ủy. Chú trọng giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ; nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời dự báo, chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận.

Tăng cường công tác tuyên truyền miệng trong hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. Phát huy Trang thông tin điện tử, trang facebook của Đảng ủy tuyên truyền kịp thời những thông tin chính thống, triển khai những chủ trương, định hướng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng xấu.

5.1.2. Về tổ chức, cán bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, thực hiện nghiêm Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 02-HD/TU của Thành ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ thực sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức, năng lực; thực hiện quy trình đánh giá, thẩm định chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên đúng thực chất; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm để có cơ sở thực hiện tốt công tác quy hoạch, sử dụng, bố trí cán bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về đạo đức cách mạng, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên tại các chi, đảng bộ khu phố, chi bộ doanh nghiệp và thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tăng cường bồi dưỡng mục đích, lý tưởng, xác định mục tiêu vào Đảng đúng đắn, bảo đảm chất lượng đảng viên; rà soát và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các khu chung cư. Chăm lo chu đáo các chế độ cho đảng viên, phối hợp xét, tặng huy hiệu Đảng theo đúng quy định, quy trình.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt việc thông tin hai chiều giữa cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú đối với đảng viên đang sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; các cấp ủy phải nắm chắc, nhận xét thẳng thắn, chính xác góp phần tăng cường trách nhiệm của đội ngũ này với địa bàn cư trú.

5.1.3. Về kiểm tra, giám sát

Nâng cao chất lượng, nội dung kiểm tra, giám sát. Chú trọng giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng; quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; công tác quản lý đảng viên, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt tập trung kiểm tra, giám sát việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chủ động phòng ngừa sai phạm ở những lĩnh vực, bộ phận dễ xảy ra sai phạm; Kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; chủ động ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sai phạm. Chú ý kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cán bộ UBKT Đảng ủy; cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của cấp ủy các chi, đảng bộ có phẩm chất chính trị, năng lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.Tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

5.2.1. Hoạt động của HĐND 

Hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, quyết định những chủ trương, biện pháp phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường. Thường trực và các Ban HĐND tăng cường công tác giám sát theo luật định; phối hợp chặt chẽ với UBKT Đảng ủy, mặt trận và các đoàn thể trong công tác giám sát. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam phường. Tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, bất thường, các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; đặc biệt là bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tạo điều kiện cho đại biểu HĐND thường xuyên tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri, ghi nhận những yêu cầu, kiến nghị và giám sát, đôn đốc việc giải quyết, đồng thời vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

5.2.2. Hoạt động của UBND 

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và UB MTTQ Việt Nam phường. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng nhanh, gọn, đúng luật; ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo luật định. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền và nhân dân. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực thực hiện công vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ nhân dân; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, nhất là  kinh tế, đô thị, môi trường. Quan tâm chất lượng hoạt động Khu phố, Tổ dân phố, kiện toàn nhân sự Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền; tạo điều kiện cho HĐND, mặt trận - đoàn thể và nhân dân giám sát hoạt động và góp ý xây dựng chính quyền. Thường xuyên kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; không để xảy ra tham nhũng trong địa phương, cơ quan; tổ chức kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các đối tượng theo quy định; xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

5.3. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể vững mạnh

5.3.1. Phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý, giám sát hoạt động của đơn vị và cán bộ công chức, viên chức theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Nâng chất lượng công tác dân vận chính quyền. Quán triệt Quy định 1043-QĐ/TU của Thành ủy về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng, mỗi cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên và tích cực học tập, làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vận dụng nhiều giải pháp, huy động các nguồn lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tập hợp và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dựa vào sức mạnh và sự đồng thuận của nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương cá nhân, tập thể điển hình “Dân vận khéo”.

5.3.2. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể vững mạnh

Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận - đoàn thể, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các giới và các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở tất cả các giới, các địa bàn. Nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, thông qua các phong trào tăng tỉ lệ tập hợp quần chúng, phát triển đoàn viên, hội viên, phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú, giới thiệu cho cấp ủy tạo nguồn phát triển Đảng và nguồn quy hoạch cán bộ.

* Mặt trận Tổ quốc: Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với HĐND và UBND. Phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng giám sát, thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ”Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” và ”Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây đựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Hỗ trợ các tổ chức thành viên, hội quần chúng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cùng tham gia xây dựng, phát triển địa phương.

* Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng, truyền thống, xây dựng lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu nhi, đoàn viên, hội viên. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên thông qua các phong trào, chương trình hành động cách mạng. Củng cố hoạt động chi đoàn, chi hội khu phố vững mạnh, chú trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú giới thiệu cho các cấp ủy Đảng. Sáng tạo, đa dạng hình thức sinh hoạt phù hợp với nhiều sở thích, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên và tích cực, chủ động tham mưu cho Tổ Chỉ thị 10 phấn đấu thành lập chi đoàn hoặc chi hội LHTN tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (dưới 100 lao động) có đủ điều kiện.

* Hội Liên hiệp phụ nữ: Gắn phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chủ động tham mưu công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Nâng chất lượng hoạt động các chi, tổ hội, câu lạc bộ, đội, nhóm; hướng hoạt động về cơ sở, phát huy hiệu quả vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong xây dựng gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú, giới thiệu cho các cấp ủy tạo nguồn phát triển Đảng.

 * Hội Cựu chiến binh: Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện mô hình “3 chi” hỗ trợ hoạt động chi hội, chi đoàn; là lực lượng nòng cốt tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện chính sách, hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân. Vận động, phấn đấu 100% gia đình hội viên không vi phạm pháp luật và các quy định của địa phương; đến năm 2025 có trên 50% hội viên tham gia công tác trong hệ thống chính trị.

* Hội Chữ thập đỏ: Phát huy các nguồn lực xã hội thực hiện các chương trình nhân đạo, từ thiện. Phối hợp với mặt trận và các đoàn thể chăm lo, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Duy trì và phát huy tốt các mô hình “Xe chuyển bệnh miễn phí” và “Tủ cơm từ thiện”, xây dựng các mô hình mới phù hợp trong từng thời điểm. Kết hợp với Trạm y tế chủ động phòng chống dịch bệnh, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu. Củng cố lực lượng hội viên xung kích. Tuyên truyền, vận động hiệu quả phong trào hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến giác mạc.

* Các Hội quần chúng: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”; khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập... Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng, thực hiện các phong trào, hoạt động góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống của cán bộ, hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

*

*     *

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường 6 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn phường quyết tâm xây dựng và phát triển phường 6 mạnh về kinh tế - văn hóa - xã hội, vững về quốc phòng - an ninh. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường 6 đoàn kết nhất trí, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những kết quả đạt được, chủ động sáng tạo, tranh thủ thuận lợi thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần xây dựng quận Gò Vấp giàu đẹp, văn minh./.[1] Đầu nhiệm kỳ trên địa bàn phường có 827 cơ sở sản xuất, kinh doanh gồm 494 thương mại, 247 dịch vụ, 86 sản xuất. Đến nay có 1069 cơ sở (636 thương mại, 318 dịch vụ, 115 sản xuất).

[2] Năm 2015: 11% (8.149.629.391/7.341.212.418); Năm 2016: 14,8% (10.462.935.969/9.111.734.600); Năm 2017: 25% (12.471.562.419/9.978.958.421); Năm 2018: 45,8% (14.230.380.082/9.757.326.568); Năm 2019: 40,5% (16.869.900.982/12.004.668.458).

[3] Năm 2015: 07 trường hợp (06 không phép; 01 sai phép); Năm 2016: 09 trường hợp (07 không phép; 02 sai phép); Năm 2017: 14 trường hợp (09 không phép; 05 sai phép); Năm 2018: 08 trường hợp (02 không phép; 06 sai phép) ; Năm 2019: 04 trường hợp (03 không phép; 01 sai phép).

[4] Mở rộng đường vào trường THCS AN Nhơn; Hệ thống thoát nước và mở rộng đường Phạm Huy Thông; Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước lên; Nâng cao độ hẻm 496 Dương Quảng Hàm...

[5] Khu đất chân cầu An Lộc, khu đất hông trường THPT Lý Thái Tổ, khu đất trụ sở Khu phố 1, khu đất công viên 15/10, khu đất bãi xe Vinhempic.

[6] Năm 2015: 3 hẻm; Năm 2016: 10 hẻm; Năm 2017: 8 hẻm; Năm 2018: 8 hẻm; Năm 2019: 6 hẻm.

[7] Khu phố 1: 15 khu, Khu phố 2: 02 khu, Khu phố 3: 02 khu, Khu phố 4: 03 khu, Khu phố 5: 13 khu, Khu phố 6: 04 khu.

[8] Phân công các chi bộ, Mặt trận, đoàn thể trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần; giới thiệu việc làm, học nghề; khai thác, giới thiệu các nguồn vốn tín dụng lãi suất thấp; trợ cấp khó khăn, học bổng; hỗ trợ bảo hiểm y tế, tiền điện,...

[9] Trường mầm non An Nhơn, Hoa Phượng Đỏ, tiểu học Hoàng Văn Thụ, THCS An Nhơn, THPT Trần Hưng Đạo.

[10] Trường cao đẳng Bách Việt, Trường THPT Lý Thái Tổ, trường mầm non Tuổi thần tiên, trường mầm non Thần Đồng, Trường Hoa Thanh Bình, nhóm lớp Hướng Dương, Búp Bê Xinh, Bé Thơ, Họa Mi, Hiền Minh.

[11] Trong nhiệm kỳ đã vận động trao 480 suất học bổng, trị giá 218.200.000đ.

[12] Năm 2015:250/205 ca, 2016: 272/250 ca, 2017: 272/250 ca, 2018: 337/260 ca, 2019: 397/300 ca.

[13] Thành lập 08 Câu lạc bộ dưỡng sinh, đờn ca tài tử, thể thao ở 6 KP  hoạt động thường xuyên tạo môi trường sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện thân thể.

[14] 100% là đoàn viên, trong đó năm 2015, 2016, 2018 có 04 đảng viên nhập ngũ.

[15] Nhà có phòng cho thuê tự quản; tổ dân phố tự quản; mô hình giáo dục đối tượng (5+1); khu phố không có tội phạm ẩn náu, hoạt động; khu phố có tội phạm ẩn náu bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời....

[16] Ký kết liên tịch giữa Phường 6 với Phường 17 về phân công lực lượng giải quyết ùn tắc giao thông.

[17] 73/73 tin báo tố giác tội phạm của nhân dân đã được xử lý.

[18] Năm 2015: 6,5 vụ/10.000 dân, tỷ lệ khám phá án 75%; Năm 2016: 5,56 vụ/10.000 dân, tỷ lệ khám phá án 82,35%; Năm 2017: 5,05 vụ/10.000 dân, tỷ lệ khám phá án 75%; Năm 2018: 4,03 vụ/10.000 dân, tỷ lệ khám phá án 78,57%; Năm 2019: 4,26 vụ/10.000 dân, tỷ lệ khám phá án 86,67%.

[19] Hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã tuyên dương 27 tập thể và 84 cá nhân  thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

[20] Ban Chấp hành Đảng bộ phường hiện có 12/13 đồng chí (khuyết cơ cấu cán bộ trẻ dưới 30 tuổi)

[21] Năm 2015: 21/41 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 361/441 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Năm 2016: 10/42 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 400/479 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Năm 2017: 22/42 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 430/516 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Năm 2018: 07/42 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 470/552 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Năm 2019: 08/41 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 478/575 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

[22] Chuyên đề “Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; “Trách nhiệm của Bí thư chi bộ trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh”; “Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn khu phố và mô hình 3 chi”; “Nâng cao vai trò các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tham gia lập lai trật tự lòng lề đường trên địa bàn phường” v.v..

[23] Tạo điều kiện cho 02 cán bộ tham dự lớp cử nhân chính trị văn bằng 2; 08 cán bộ học tại chức cử nhân các ngành (tự đào tạo); 07 đoàn viên học lớp trung cấp chính trị - hành chính (trong đó có 03 nữ).

[24] Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 45 đảng viên (chỉ tiêu nhiệm kỳ là 40)

[25] Trường mầm non Hiền Minh, trường mầm non Mặt Trời Hồng, Công ty TNHH và tư vấn thuế A&M.

[26] Tổ chức kiểm tra 39 cuộc (23 tổ chức đảng, 16 đảng viên), giám sát 46 cuộc (21 tổ chức đảng, 25 đảng viên); các chi, đảng bộ kiểm tra, giám sát 471 cuộc (40 tổ chức đảng, 431 đảng viên)

[27] Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác tổ chức, chuẩn bị nhân sự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ...

[28] Đã nhận và giải quyết 01 thông tin phản ánh của người dân về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của  cán bộ địa chính phường và cán bộ thanh tra xây dựng quận.

[29] Có 06 mô hình, giải pháp: (1) Sao y chứng thực ngoài giờ hành chính; (2) Tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn; (3) Thực hiện trao giấy khai sinh kèm thư chúc mừng tại nhà và thực hiện thủ tục khai tử, trao giấy chứng tử kèm thư chia buồn tận nhà; (4) Thực hành tiết kiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác chứng thực tại UBND phường; (5) Thực hành tiết kiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; (6) Thực hiện việc rút ngắn thời gian xác minh đăng ký khai sinh mới, đăng ký lại khai sinh đối với người thành niên.

[30] Tỷ lệ hài lòng của người dân: năm 2015: 2223/2340 (95%); năm 2016. 2308/2380 (97%); năm 2017: 2381/2430 (98%); năm 2018: 2543/2543 (100%); năm 2019: 2900/2900 (100%)

[31] Tuyên truyền: Luật khiếu nại, tố cáo; Luật phòng cháy chữa cháy; Luật người cao tuổi; Luật phòng chống tham nhũng....

[32] Năm 2015: Xử lý hòa giải 7/10 vụ việc (70%); Năm 2016: 13/16 vụ việc (81,3 %); Năm 2017: 17/20 vụ việc, (85%); Năm 2018: 13/15 vụ việc ( 86,7%); Năm 2019: 5/7 vụ việc, (71,4 %); (có 07 vụ tranh chấp ranh đất không hòa giải thành, tư pháp phường đã hướng dẫn đương sự thủ tục giải quyết tiếp theo đúng qui trình, luật định).

[33] Đại hội MTTQ Việt Nam phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội Đoàn TNCS HCM phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội Hội LHPN phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại hội Hội CCB phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội Hội Chữ thập đỏ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đại hội Hội Người cao tuổi phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội Hội Khuyến học phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

[34] Hộ đạt GĐVH: Năm 2015: 3.027/3.174 (95,37%); Năm 2016: 3.026/3.113 (97,21%); Năm 2017: 3026/3126 (98%); Năm 2018: 2.956/3078 (96.04%); Năm 2019: 3.134/3.229 (97.06%); 6/6 khu phố đạt khu phố văn hóa 5 năm liên tục.

[35] Quỹ “Vì người nghèo” ( Năm 2015: 154 Tr/110 Tr; Năm 2016: 252 Tr /140 Tr; Năm 2017: 202 Tr /140 Tr; Năm 2018: 229 Tr /180 Tr; Năm 2019: 283 Tr /270 Tr). Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ  quốc” (Năm 2015: 59 Tr/40 Tr; Năm 2016: 56 Tr /40 Tr; Năm 2017: 65 Tr /40 Tr; Năm 2018: 59 Tr/40 Tr; 15/10/2019: 69 Tr /60 Tr).

[36] Xây dựng 02 căn (80 Triệu); sửa chữa, chống dột 03 căn (130 Triệu); trao 103 suất học bổng (156 Triệu); tặng 1.130 phần quà Tết (480 Triệu); trợ cấp 67 hộ khó khăn (37 Triệu).

[37] Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”; Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quyết định 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

[38] Xây dựng tủ sách pháp luật tại UBND phường; tặng 04 xe đạp cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và 2 góc học tập cho 2 em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn (7.400.000đ); Sửa chữa, chống dột 01 căn nhà cho đoàn viên khó khăn (15.000.000đ); Xây dựng 01 tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn; Trao tặng 08 ghế đá cho công viên KP1 và công viên 15/10 (6.000.000đ); Sơn, vẽ tranh cổ động trên tường ở công viên 15/10 (5.000.000đ); Trao tặng 12 suất học bổng cho thiếu nhi, thanh niên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (6.000.000đ); Lắp đặt bảng chỉ dẫn đường một số tuyến hẻm trên địa bàn phường; Cải tạo 01 điểm đen thành sân chơi cho thanh thiếu nhi (100.000.000đ).

[39] Trong 5 năm đã kết nạp 315 đoàn viên, 327 hội viên. Có 327 đoàn viên, hội viên chuyển đi nơi khác, 29 đoàn viên trưởng thành Đoàn và 66 đoàn viên từ nơi khác chuyển đến.

[40] Trong 5 năm đã kết nạp 811 hội viên phụ nữ.

[41] 131/390 hội viên tham gia công tác trong hệ thống chính trị, tỷ lệ 33%.

[42] Trong nhiệm kỳ thành lập 5 chi hội đặc thù: Chi hội CTĐ Cơ quan, Dân quan tự vệ, Bảo vệ Dân phố, Đờn ca tài tử, từ thiện trung phú anh tài (92 hội viên).

[43] Vận động 5 trường hợp đăng ký hiến mô, hiến bộ phận cơ thể, 2 trường hợp hiến xác; tặng  30 suất học bổng; trợ cấp khó khăn  20 trường hợp; khám sức khoẻ miễn phí cho 250 lượt hộ nghèo, khó khăn;Trao 7 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn; Trao 5 chiếc xe lăn cho người tàn tật.

[44] - Đảng ủy phường“4 có”: (1) Có kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, chương trình 21-CT/QU, chương trình của Đảng ủy phường; (2) Có 100% ủy viên BTV Đảng ủy phường tham gia học tập tại trường lớp, hay tự học để nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo; (3) Có 100% CBCC đã và đang theo học dưới hình thức chính quy, không chính quy để nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ chuyên môn đảm trách; (4) Có 80% đảng viên, CBCC đang sinh hoạt, làm việc là hội viên Hội Khuyến học.

   - Hội Khuyến học phường “6 có”: (1) Có tổ chức Hội Khuyến học hoạt động ở địa bàn dân cư; (2) Có tổ chức Hội Khuyến học ở trường học; (3) Có tổ chức Hội Khuyến học ở các cơ quan, đơn vị; (4) Có tỷ lệ hội viên đạt 7%/tổng số dân, 100% hội viên đóng hội phí thường xuyên, 100% hội viên được cấp thẻ; (5) Có 100% hộ gia đình hội viên đăng ký Gia đình học tập, 97,9% trong số đó được công nhận Gia đình học tập; (6) Có xây dựng khu dân cư khuyến học, đơn vị khuyến học, cộng đồng khuyến học.

[45] KP1: 13 hẻm (Đường số 28: Hẻm 155; 173; 187; 195; 213; 141/56; 155/1; 165/57; 165/59. Đường số 30: Hẻm 146. Đường Nguyễn Văn Dung: Hẻm 20; 30; 30/33)

    KP2: 3 hẻm (87/42 Lê đức Thọ, 141/43/1 Đường số 28, 110/2 Đường số 30)

    KP3: Hẻm 362 Lê Đức Thọ

    KP4: 3 hẻm (100 - 126 Đường số 28; 234/65 và 350/54 Lê Đức Thọ)

    KP5: 8 hẻm (Dương Quảng Hàm: Hẻm 458; 496/29; 496/32; 496/35; 496/52; 496/46/6. Đường Lê Đức Thọ: Hẻm 234/11; 234/71)

    KP6: 7 hẻm (Phạm Huy Thông: Hẻm 139; 143; 191; 143/2; 143/2/1. Đường Lê Đức Thọ: Hẻm 128 và 128/34)

[46] Khu phố 1: 02 căn; Khu phố 2: 07 căn; Khu phố 3: 04 căn; Khu phố 4: 06 căn; Khu phố 5: 01 căn.

[47] Tại các khu đất: chân cầu An Lộc; cạnh trường THPT Lý Thái Tổ; cạnh nhà sinh hoạt cộng đồng KP1; công viên 15/10 tại KP5; cạnh bãi xe Vinhempic KP6.

[48] Tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ đến cuối năm 2019 đạt 63,22% (chỉ tiêu nghị quyết 90%); tỷ lệ tập hợp đoàn viên 47,4% (chỉ tiêu nghị quyết 75%).

[49] Dân số toàn phường hiện nay là 33.599, tăng 3.014 người (9,85%) so với 30.585 đầu nhiệm kỳ.

[50] Trong nhiệm kỳ đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 11 cán bộ, trong đó có 06 cán bộ lãnh đạo chủ chốt; 15 cán bộ xin nghỉ công tác vì nhiều lý do.

[51] Khu đất công thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 18, tổ dân phố 8, khu phố 1 (diện tích 405m2)

[52] Khu đất công thuộc một phần thửa đất số 3, tờ bản đồ 39, tổ dân phố 35, khu phố 5 (diện tích 47m2)

[53] Đoạn từ công viên cạnh trụ sở KP1 đế cuối hẻm 187 (đoạn hẻm đất, dài 160m)

Số lần xem: 11852
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

UBND

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ý kiến công dân

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang thông tin điện tử Phường 6 như thế nào?
THƯ VIỆN ẢNH